Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων περιβαλλοντικών κινδύνων και αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00 – 19:20,
από τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023

 

Η ευαισθησία έναντι του περιβάλλοντος και των κινδύνων που το απειλούν, ευρίσκεται  πολύ υψηλά στην agenda όλων και αποτελεί πλέον επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νομοθεσίας, της κοινωνίας μας, της οικονομίας και της πολιτικής, ενώ συνιστά κύριο μέλημα των επιχειρήσεων, πρωτίστως εκείνων που η δραστηριότητά τους μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία, στο έδαφος και το υπέδαφος, στα θαλάσσια ύδατα και στην ατμόσφαιρα.

Η επίδειξη αυτής της ευαισθησίας, απαιτείται πλέον να εμφανίζεται εμπράκτως, καθώς το νέο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Χώρας μας καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση μιας πολυάριθμης σειράς επιχειρήσεων και οργανισμών έναντι κινδύνων που η λειτουργία τους μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον, ενώ ομοίως υποχρεωτική καθίσταται και η ασφάλιση της ευθύνης τους έναντι των κινδύνων αυτών.

Σε αυτήν την έννοια, αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος των ασφαλίσεων περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και των ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης, πρωτίστως των επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτών. Κατά την ίδια έννοια, αντιλαμβανόμαστε ότι η ασφαλιστική αγορά μας στο σύνολό της, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ευρίσκεται μπροστά σε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των εργασιών της σε αυτόν τον σύνθετο, αλλά και πολύ αποδοτικό τομέα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, EIAS Certified Specialist in Environmental Risk and Liability Insurance, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ενίσχυση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας, προς όφελος της ισχυρής ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών μας σε έναν σημαντικό τομέα ευρύτατου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και προοπτικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*