Ανατροπές στα μοντέλα ασφάλισης φυσικών καταστροφών

της Ελενας Ερμείδου

Κατά 40% προβλέπεται να αυξηθούν οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές έως το 2050 και κατά 60% αν προκύψουν αλλαγές στα μερίδια ασφάλισης λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της αύξησης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα.

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη της CCR της κρατικής αντασφαλιστικής της Γαλλίας, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους 30 αντασφαλιστές στον κόσμο καιm του Météo-France σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο κόστος των φυσικών καταστροφών έως το 2050. Η μελέτη υπογραμμίζει την σημαντική αύξηση  του κόστους που σχετίζεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, σηματοδοτώντας την ανάγκη για αλλαγές και προσαρμογές στα μοντέλα κινδύνου των τοπικών αρχών και κυβερνήσεων απέναντι στους κλιματικούς κινδύνους.

Η CCR από το 1982  με τα προγράμματα της συνέβαλε σημαντικά στην πρόληψη της χρηματοδότησης, ωστόσο σήμερα η κρατική αντασφαλιστική παρατηρεί η ίδια πολιτική δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στην κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπίσει τα ολοένα και αυξανόμενα προβλήματα.

Ανατροπές μοντέλων

Η  κλιματική αλλαγή τονίζει ανατρέπει τις μέχρι σήμερα παραδοσιακές αναλογιστικές προσεγγίσεις, με τη χρήση ιστορικού αξιώσεων και πολύπλοκων φυσικών μοντέλων, λόγω της μεταβαλλόμενης φύσης του κλίματος, έχοντας παρατηρήσει ότι οι πρόσφατες αξιώσεις για αποζημιώσεις υποβάλλονται σε εξαιρετικά τακτικά διαστήματα, λόγω της μεγάλης αύξησης των φυσικών καταστροφών.

Την ίδια στιγμή παρατηρεί ότι το βάρος στους βασικούς κλάδους μετατοπίζεται από τους αντασφαλιστές στους ασφαλιστές. Αυτό φυσικά αλλάζει τα δεδομένα της ασφάλισης ασκώντας πιέσεις στους ασφαλιστές για μεγάλα ποσοστά διακράτησης και σε αυξήσεις των τιμών.

Μεγάλη διακράτηση κινδύνων από τις ασφαλιστικές

Αναλυτές τονίζουν ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2023 σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές από φυσικές καταστροφές, τα αποτελέσματα των αντασφαλιστών είναι πολύ καλύτερα από ότι αναμένονταν καθώς έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές στα αντασφάλιστρα και έχουν εκχωρήσει τους περισσότερους κινδύνους στους ασφαλιστές. Με άλλα λόγια οι αντασφαλιστές έχουν περάσει από την φάση προστασίας της κερδοφορίας τους στην προστασία του κεφαλαίου τους.

Βάσει των εξελίξεων οι ανανεώσεις των συμβάσεων αρχές του έτους θα είναι ανοδικές με τάση διακράτησης από την πλευρά των ασφαλιστών.