Α. Πολίτης, ΔΥΝΑΜΙΣ: Ηλεκτροκίνηση και Νέες Τεχνολογίες το μέλλον στην ασφάλιση αυτοκινήτου

του Ανδρέα Πολίτη, Motor & Property Technical Manager, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ

Η ηλεκτροκίνηση και οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) και η μηχανική μάθηση (Machine Learning-ML) αποτελούν οδηγό για το άμεσο μέλλον, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη αλλάξει το τοπίο στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην ασφάλιση αυτοκινήτων. 

Από τη μία η στροφή στην ηλεκτροκίνηση, λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και από την άλλη η δέσμευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050, επηρεάζουν, αδιαμφισβήτητα, την αγορά αυτοκινήτων και εν συνεχεία την ασφαλιστική αγορά στον συγκεκριμένο τομέα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα τελευταία χρόνια, δίνεται έμφαση στην εξέλιξη των μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων, κυρίως ως προς την αυτονομία, που είναι μέχρι σήμερα το «αγκάθι» για την επικράτηση της ηλεκτροκίνησης. Στη χώρα μας δόθηκαν κίνητρα για αγορά αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) ή υβριδικών αυτοκινήτων (PHEV) και αυτό αποτυπώθηκε άμεσα στις νέες ταξινομήσεις, όπου διπλασιάστηκε ο στόλος των BEV και PHEV μέσα στο 2022, φτάνοντας τις περίπου 19.000 οχήματα (στοιχεία ΥΠΕΝ). Μάλιστα, υπάρχει σχεδιασμός ώστε μέσα στο 2023 να «τρέξουν» προγράμματα περαιτέρω στήριξης της ηλεκτροκίνησης, όχι μόνο για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και για τις υποδομές φόρτισης, δίνοντας λύσεις στο μείζον αυτό ζήτημα. 

Κοιτώντας την «επόμενη μέρα» στην αγορά αυτοκινήτου, στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική δημιουργήσαμε το πρόγραμμα “MyDynamis e”, για αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, με εξειδικευμένες καλύψεις που σχετίζονται με τη φόρτιση του οχήματος. 

Παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση, παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη τάση για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα σύγχρονα οχήματα (connected cars), όπως η χρήση μιας σειράς αισθητήρων και της τηλεματικής (telematics), όπου συλλέγονται δεδομένα από το όχημα, αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου και υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία, αξιοποιώντας τεχνολογίες Big Data, Artificial Intelligence (AI) και Machine Learning (ML). 

Αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας είναι η δημιουργία εξατομικευμένων προϊόντων ασφάλισης και ως προς τις προσφερόμενες καλύψεις, αλλά και ως προς την τιμολόγηση. Εδώ διακρίνουμε το Pay As You Drive (PAYD), όπου τα ασφάλιστρα υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα που διανύει ο ασφαλισμένος, και το Pay How You Drive (PHYD), όπου, εκτός από την απόσταση, συνυπολογίζεται και ο τρόπος οδήγησης. 

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική μάλιστα συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας INFINITECH, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ασφάλιση PHYD, που διήρκεσε 3,5 χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023, αποκομίζοντας εμπειρίες και τεχνογνωσία που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στο άμεσο μέλλον. 

Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα συστήματα auto-pilot, που θα επιτρέπουν στο όχημα να λειτουργεί αυτόνομα ή σχεδόν αυτόνομα, χωρίς την παρέμβαση οδηγού. Οι αισθητήρες και η τεχνητή νοημοσύνη θα αναγνωρίζουν την κατάσταση του περιβάλλοντος και το όχημα θα κινείται αυτόνομα, με τον κατάλληλο, για κάθε περίπτωση, τρόπο. 

Σίγουρα, αυτή η εξέλιξη αλλάζει την ασφάλιση αυτοκινήτων, αφενός βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλειά τους –επομένως μειώνεται ο κίνδυνος για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις–, αφετέρου δεν είναι ξεκάθαρο ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. 

Ένα είναι σίγουρο: το μέλλον στην ασφάλιση αυτοκινήτων είναι γεμάτο προκλήσεις και η ΔΥΝΑΜΙΣ είναι έτοιμη να τις αντιμετωπίσει.