Προετοιμασία εξετάσεων για το πιστοποιητικό ασφαλιστικού πράκτορα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 6, 7 & 8 Ιουνίου 2023, 10:00 – 15:20

(Ανάλυση Εξεταστέας Ύλης, Τεστ Προσομοίωσης, Θέματα SOS, Qs & As, 

Οδηγίες Επιτυχίας)

Αναλυτική Περιγραφή και Θεματολογία

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, διάρκειας είκοσι (20) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, της Αθήνας (Σάββατο και Κυριακή, 10 & 11 Ιουνίου) και της Θεσσαλονίκης (Σάββατο και Κυριακή, 24 & 25 Ιουνίου) να προετοιμασθούν επαρκώς, να εκπαιδευθούν πλήρως στα θεματικά αντικείμενα και στην ύλη των εξετάσεων, να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα test προσομοίωσης, να εγκλιματισθούν στο πλαίσιο και τις απαιτήσεις των εξετάσεων και να πολλαπλασιάσουν, με τον τρόπο αυτό, τις πιθανότητες επιτυχίας τους και απόκτησης του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Φροντιστηριακού Προγράμματος θα αναπτυχθεί λεπτομερώς η εξεταστέα ύλη, θα επισκοπηθούν και θα απαντηθούν τεκμηριωμένα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τις συνθέτουν και θα συζητηθούν οι ενδεδειγμένες τεχνικές που συμβάλουν στην άριστη ανταπόκριση των νέων Ασφαλιστικών Πρακτόρων στις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησής τους. Οι εκπαιδευτικές εισηγήσεις, οι εκπαιδευτικές σημειώσεις, τα test αυτοαξιολόγησης γνώσεων και οι «εικονικές» εξετάσεις σε περιβάλλον προσομοίωσης, όπως, απεριόριστα παρέχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου διασφαλίζουν άριστες δυνατότητες των συμμετεχόντων στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις και να διασφαλίσουν, έτσι, άριστες δυνατότητες απόκτησης του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Πράκτορα που απαιτείται, προς τον σκοπό άσκησης του επαγγέλματος. 

Σημειώνουμε ότι το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα προβλέπει, κατά την τελευταία εκπαιδευτική ημέρα του, διεξοδική ανακεφαλαίωση της εξεταστέας ύλης, συζήτηση θεμάτων SOS και ειδικές οδηγίες διαχείρισης των επικείμενων εξεταστικών απαιτήσεων. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  1. Υποψήφιους Ασφαλιστικούς Πράκτορες που ενδιαφέρονται, κατόπιν συμμετοχής τους στις σχετικές εξετάσεις Πιστοποίησης, να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Πράκτορα και να ασκήσουν, έτσι, ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
  2. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που δεν ανανέωσαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος και επιθυμούν, επομένως, να την αποκτήσουν ξανά, δια της επιτυχούς συμμετοχής τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων.
  3. Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που έχουν υποχρεώσεις πιστοποίησής τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Νόμου 4583/2018. 
  4. Στελέχη Τραπεζών που, ομοίως, έχουν υποχρεώσεις πιστοποίησής τους, στο πλαίσιο άσκησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως εκ των καθηκόντων τους.  

Σκοπός Φροντιστηριακού Προγράμματος 

 Κύριος σκοπός του Φροντιστηριακού Προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στα εξεταζόμενα θεματικά αντικείμενα της ασφάλισης, η ανάλυση των αντικειμένων αυτών και, κυρίως, η άρτια προετοιμασία και εκπαιδευτική υποστήριξή τους, εν όψει των εξετάσεων Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων της Αθήνας (Σάββατο και Κυριακή, 10 & 11 Ιουνίου) και της Θεσσαλονίκης (Σάββατο και Κυριακή, 24 & 25 Ιουνίου).

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις   

Οι συμμετέχοντες στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρες set ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων power point, ασκήσεων κατανόησης και test αυτοαξιολόγησης γνώσεων, καθώς και πλαίσιο «εικονικών» εξετάσεών τους σε περιβάλλον προσομοίωσης, που διευκολύνουν την επιτυχή ανταπόκρισή τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Πρακτόρων. 

Εισηγητής Φροντιστηριακού Προγράμματος

κ. Κωνσταντίνος Ακριβόπουλος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεμάτων θεσμικής εκπαίδευσης, ασφαλιστικών πιστοποιήσεων και soft skills ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος. Ο κος Ακριβόπουλος, με σπουδές Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων, Marketing και Κοινωνιολογίας, διαθέτει πολυετή και αξιοπρόσεκτη εκπαιδευτική και ασφαλιστική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις των τομέων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO, ALLIANZ και INTERAMERICAN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*