Δ. Τσεκούρας: Η ARAG στηρίζει πάντα τα συμφέροντα των ασφαλισμένων

Προσδοκία μας για το 2023 είναι ο κλάδος μας να καταφέρει να αναδείξει το εύρος και τη χρησιμότητά του ακόμα περισσότερο, με τρόπο αυτόνομο και αυτόφωτο, και όχι ως παρακολούθημα ή συμπλήρωμα της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, διευκρινίζει ο γενικός διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της ARAG SE-ARAG Hellas, Δημήτρης Τσεκούρας, αναφερόμενος στη δυναμική του κλάδου. 

στην Έλενα Ερμείδου

iw? Ποια είναι τα βασικά θέματα που αντιμετώπισε η εταιρεία σας και ο κλάδος της νομικής προστασίας το 2022; Ποιοι οι στόχοι και ποιες οι προσδοκίες σας για το 2023;

απ. Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να αναφερθώ στο τι κάναμε στην ARAG Hellas τον προηγούμενο χρόνο. Εμείς, σαν ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), με διεθνή παρουσία σε 19 χώρες και με αιχμή του δόρατος τον κλάδο της νομικής προστασίας, ενεργήσαμε τοπικά, αλλά και ομιλικά πάνω στα προδιαγεγραμμένα εταιρικά-κεντρικά μοντέλα. 

Στα πλαίσια του κεντρικού, λοιπόν, Strategic Planning Dialogue, καταρτίσαμε το σχεδιασμό μας για το τρέχον έτος και την επόμενη τριετία, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. 

Σε αυτή τη διαδικασία μετείχαν όλοι: Product Development, IT, Reserve Committee, Controlling, International Sales, International Claims, Risk κ.λπ. 

Με δικαίωμα αναθεώρησης εντός εκάστου έτους, καταφέρνουμε η αρχική μας πρόβλεψη, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα κάθε μηνός και αυτά συγκρινόμενα με εκείνα του προηγούμενου έτους, να είναι τελικά κοντά στην πραγματικότητα. 

Άλλοι σταθμοί για εμάς το 2022 ήταν: 

• H στοχοθέτηση του μεγάλου project «5 Στόχοι για το 2030»

• Η συμμετοχή μας στη διαμόρφωση του Corporate Sustainability 

• H τοπική προσαρμογή του Integrity Guidelines

• H κατάρτιση του CO2 Balance Sheet για την εξοικονόμηση ενέργειας

• Η υιοθέτηση των εταιρικών SDGs και ESGs

Τα μέτρα για το Financial Terrorism και η προστασία για το Data Transfer σε τρίτες χώρες, μαζί με την προώθηση της καινοτομίας και τις επενδύσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε εφαρμογές, δείχνουν ότι ενισχύουμε το διακριτό αποτύπωμα της εταιρείας μας στην ελληνική αγορά. 

Σχετικά τώρα με τον κλάδο της νομικής προστασίας, γενικότερα, ως πρόεδρος της Επιτροπής ΝΠ της ΕΑΕΕ, σας πληροφορώ πως το κυρίαρχο θέμα που μας απασχόλησε ήταν να βρούμε νομικό τρόπο αντίδρασης για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μας απέναντι στο γεγονός της ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της CITY Insurance την 17.9.21. 

Πρόκειται για ένα δύσκολο νομικό ζήτημα, με αμφιλεγόμενο είδος πληροφοριών και δεδομένων, που δημιούργησε σύγχυση σε όσους είχαν την υποχρέωση να ενεργήσουν τα δέοντα για τους ασφαλισμένους τους που διεκδικούσαν αποζημίωση από τροχαίο συμβάν. 

Με επαφές προς θεσμούς και όργανα (Ρουμάνικο Επικουρικό, εκκαθαριστές, ενεργοποίηση τοπικού δικηγορικού γραφείου) βρήκαμε τελικά τον τρόπο αντίδρασης, σε συνεννόηση με το Ρουμάνικο FGA, το οποίο ανέλαβε να εξετάσει τις αναγγελίες των απαιτήσεων και την υποβολή εκ μέρους μας των αιτημάτων αποζημίωσης σε συγκεκριμένες φόρμες και μεταφράσεις, αλλά σε αμφίβολες προθεσμίες. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, που συνεχίζεται. 

Όσον αφορά τώρα τις προσδοκίες μου για το 2023, εκείνο που εύχομαι είναι ο κλάδος μας να καταφέρει να αναδείξει το εύρος και τη χρησιμότητά του ακόμα περισσότερο, με τρόπο αυτόνομο και αυτόφωτο, και όχι ως παρακολούθημα ή συμπλήρωμα της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, όπως φαίνεται να ισχύει ακόμα, δυστυχώς για κάποιους. 

Πιστεύω στη δυναμική του κλάδου μας, που γίνεται όλο και πιο αναγκαίος σε όλο το φάσμα της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των ανθρώπων.

Από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*