Η Ντορίνα Οικονομοπούλου CEO της Marsh McLennan Greece

Η Ντορίνα Οικονομοπούλου, μέχρι πρότινος Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marsh Hellas αναλαμβάνει και επισήμως την εκπροσώπηση και διεύθυνση του ομίλου της Marsh McLennan στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα η κ. Οικονομοπούλου θα είναι υπεύθυνη για τις εργασίες των εταιρειών, Marsh, Guy Carpenter, Mercer & OliverWyman στην Ελλάδα.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Marsh Ελλάδος, το 1994, από τη θέση της Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Πελατών Risk Management και από το 2000 που ανέλαβε τη θέση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας, στις περιοχές ευθύνης της εντάσσονταν ο Τομέας Ανάπτυξης Εργασιών, αλλά και η διοίκηση των τμημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών, Τοποθέτησης Κινδύνων, Ζημιών και Ομαδικών Ασφαλίσεων. Ήταν επίσης υπεύθυνη για τους τομείς παροχής υπηρεσιών Private Equity, Mergers and Acquisitions και Risk Consulting.