Θέση εργασίας για Υπεύθυνο Αποζημιώσεων Κλάδου Ζωής στην MEGA BROKERS

Η MEGA BROKERS, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία παροχής Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων στην Ελλάδα με εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο για πάνω από 3 δεκαετίες επιθυμεί να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό του με Υπεύθυνο Αποζημιώσεων Κλάδου Ζωής.  

 • Διαχείριση και διεκπεραίωση αιτημάτων αποζημιώσεων ατομικών και ομαδικών συμβολαίων ζωής και υγείας
 • Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών
 • Παρακολούθηση και follow up για την εξέλιξη των αιτημάτων.
 • Διαχείριση εκκρεμοτήτων

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ  Οικονομικής ή Ασφαλιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ασφαλιστικής εταιρίας ή ασφαλιστικό γραφείο
 • Διευρυμένες γνώσεις Κλάδου Ζωής
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση H/Y
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Κάτοχος πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιπέδου Α΄& επαναπιστοποίησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Προσφέρονται:

 • Μόνιμη και σταθερή εργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Σύγχρονο, ευχάριστο, και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο email careers@megabrokers.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*