H ιστορία ενός εγκλήματος. Η μετατροπή του Ταμείου Πετρελαιοειδών από διανεμητικού σε κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα

της κυρίας Ιωάννας Τσαμακλή

Στις 28-2-2013 το ΤΕΑΠΕΠ ΝΠΔΔ Διανεμητικού συστήματος είχε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ μόλις 9,4 εκατομμυρίων ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις του (συντάξεις + αποταμιευμένες εισφορές) ξεπερνούσαν τα 327 εκατομμύρια. Δηλαδή υπήρχε ένα συνολικό έλλειμα  της τάξεως των 318 εκατομμυρίων ευρώ,γεγονός που καθιστούσε ακόμη και την σκέψη γι’ αυτήν την μετατροπή εντελώς απαγορευτική, δημιουργώντας έτσι στην ουσία ένα θνησιγενές ταμείο.

Παρόλα αυτά η Ομοσπονδία των Εργαζομένων, ως η αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση στον κλάδο των πετρελαιοειδών, αποφάσισε την μετατροπή του Ταμείου σε ΝΠΙΔ και με μία Αναλογιστική Μελέτη που χρησιμοποίησε εξωπραγματικές και πλασματικές παραδοχές με σημαντικότερη την σχέση εργαζομένων /συνταξιούχων που από 0,83 το 2012 θα πήγαινε στο 1,01 το 2017 (σελίδα 17 πίνακας 1 Ιδρυτικής Αναλογιστικής Μελέτης). Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι τα αποτελέσματα της Ιδρυτικής Αναλογιστικής Μελέτης προέκυπταν με την υπόθεση ότι  οι εταιρείες θα συνέχιζαν να πληρώνουν την εισφορά 1°°¤°επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους για τα επόμενα έτη αν και με τον μνημονιακό νόμο Ν. 4046/2012 προβλεπόταν η κατάργηση όλων των κοινωνικών πόρων . Κι όντως την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων το πολυνομοσχέδιο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», με την παρ. 2.Α. κδ (κεφ. Α’, άρθρο Α’, υποπαρ. ΙΑ.3) του οποίου καταργείται από 1/1/2015 η εργοδοτική εισφορά του 1ο/οο υπέρ του Ταμείου.

Κατάφερε λοιπόν η Ομοσπονδία των Εργαζομένων να αποσπάσει την έγκριση από τον αρμόδιο υπουργό με την ανοχή της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την προοπτική ότι το νέο Ταμείο θα ήταν σε θέση να εξασφαλίσει τόσο στους ήδη συνταξιούχους του όσο και στους εργαζόμενους, μια σύνταξη υψηλότερη από αυτή που θα εισέπρατταν από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) αν το ΤΕΑΠΕΠ δεν είχε εξαιρεθεί της ένταξης του σ’ αυτό το 2013.

Οι αναπόφευκτες συνέπειες της μετατροπής του ΕΤΕΑΠΕΠ από Ταμείο Διανεμητικού Συστήματος σε αντίστοιχο Κεφαλαιοποιητικού εντοπίζονται στην κατάργηση του εργασιακού βίου των εργαζομένων με αντίστοιχη κατάργιση των εισφορών τους και στον εκμηδενισμό των συντάξεων  οι οποίες μέχρι το 2025 θα έχουν υποστεί μειώσεις πάνω από 85% με τη μέση σύνταξη να διαμορφώνεται στα 75 ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη αναλογιστική μελέτη του Ταμείου.

Για να επιτευχθεί  η αποθεματοποίηση του ταμείου έπρεπε,

 • Οι παλαιοί συνταξιούχοι να υποστούν σειρά μειώσεων που φθάνουν σήμερα και το 80%, αφού το ταμείο δεν διέθετε τα αναγκαία αποθεματικά για να καλύψει τις συντάξεις τους.
 • Ταυτόχρονα όλες οι εισφορές των εργαζομένων να καταργηθούν και να μειωθούν στο αναλογιστικό τους ισοδύναμο επί της ανύπαρκτης στην ουσία περιουσίας του Ταμείου των 9,4 εκ. ευρώ. Δηλαδή στην ουσία εκμηδενίστηκαν.
 • Σήμερα στους νέους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΠΕΠ δηλαδή σε όλους εμάς που συνταξιοδοτηθήκαμε μετά το 2013,μας χορηγήθηκε σύνταξη σύμφωνα με το καταστατικό αλλά αυθαίρετα μας επιβλήθηκαν αναδρομικά όλες οι μειώσεις που έχουν επιβληθεί στους ήδη συνταξιούχους, αφού αν και εργαζόμενοι μας αντιμετώπισαν ως να είμασταν ήδη συνταξιούχοι, δίχως να αντλούν από πουθενά αυτό το δικαίωμα,παραβιάζοντας κατάφωρα το καταστατικό στο οποίο δεν προβλέπονται οι παραπάνω αναδρομικές μειώσεις.
 • Ως εκ τούτου κι οι σημερινοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν την παραπάνω μεταχείριση των αναδρομικών μειώσεων, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά την κεφαλαιοποίηση του ταμείου, αφού συνεχίζουν να καταβάλλουν το σύνολο των εισφορών τους και φυσικά ποτέ δεν πρόκειται να εισπράξουν ανάλογα ανταποδοτικά οφέλη από το ΕΤΕΑΠΕΠ.

 

Γιατί οι εργαζόμενοι είναι οι κυρίως αδικημένοι.

Αν θεωρήσουμε ότι οι προ του 2013 συνταξιούχοι κάτι πρόλαβαν να πάρουν από το Διανεμητικό τότε ΤΕΑΠΕΠ, αλλά οι εργαζόμενοι από την ημέρα της μετατροπής του σε Ταμείο Κεφαλαιοποιητικού Συστήματος, ενώ καταβάλουν και συνεχίζουν να καταβάλουν το σύνολο των εισφορών τους, η προσδοκώμενη σύνταξη τος μειώνεται με κάθε νέα μείωση που αποφασίζει το Ταμείο για τους συνταξιούχους του.

Δηλαδή από το 2013, όσο περισσότερα χρόνια εργάζεται ένας ασφαλισμένος, τόσο περισσότερες εισφορές καταβάλλει, τόσο όμως η προσδοκώμενη σύνταξη του μειώνεται με κάθε νέα μείωση που αποφασίζει το Ταμείο.

Δίχως άλλο το γεγονός αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία !!!

Η δική μας άποψη για την απόφαση που θα βάλει τέλος σ’ αυτή τη θλιβερή ιστορία έχει διατυπωθεί τεκμηριωμένα και είναι η ένταξη του ΕΤΕΑΠΕΠ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, ένταξη η οποία αποτελεί μονόδρομο στο πρόβλημα που δημιούργησε μια απαράδεκτη απόφαση με θύματα χιλιάδες Εργαζόμενους και Συνταξιούχους ενός ουσιαστικά Καταργηθέντος Επικουρικού Ταμείου.

Η κυρία κυρία Ιωάννα Τσαμακλή είναι συνταξιούχος του ΕΤΕΑΠΕΠ ΝΠΙΔ

 

One comment

 1. Νίνα Βουγιατζή

  Στα Αποτελέσματα Αναλογιστικών Προβολών της ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 31/12/21 αναφέρεται:
  Βασικό σημείο της μελέτης αποτελεί ότι το Ταμείο μετά την μετατροπή του σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με την ιδρυτική αναλογιστική μελέτη έχει προβεί στην μείωση των παροχών κατά 15% το 2013, κλπ.
  Τα ανωτέρω ποσοστά μείωσης των συντάξεων, προέκυψαν στο πλαίσιο των υπολογισμών της παρούσας Αναλογιστικής Μελέτης. Κατά την λειτουργία του, το Ταμείο μετά από αναλογιστικές μελέτες βασιζόμενες σε πραγματικά οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, θα προχωρά στην απαιτούμενη μείωση των συντάξεων ώστε το 2025 το Ταμείο να καταστεί πλήρως αποθεματοποιημένο (Fully Funded), όπως όριζε η ιδρυτική αναλογιστική μελέτη.
  Έχει καμία σχέση το η μείωση 38% σε ατομικό επίπεδο το 2013 όπως φαίνεται στο άρθρο και στο αποδεικτικό πληρωμής;
  Να επισημάνω επίσης, το αποδεικτικό πληρωμής αναφέρεται σε συνταξιούχο με κατάθεση δικαιολογητικών 29/05/20.
  Δηλαδή έχει υποστεί όλες τις αναδρομικές μειώσεις ενώ ήταν ακόμη εργαζόμενος και κατέβαλε το σύνολο των εισφορών του, σε ποσοστό 5% εργαζόμενος ,5% εργοδότης και από το 2018 εργοδότης 7%, ενώ οι εντασσόμενοι στον εφκα καταβάλλουν εισφορές 6% στο σύνολο .

  Απίστευτη επιτυχία είχε η απόφαση της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων ως αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση στον κλάδο των πετρελαιοειδών, που αποφάσισε την μετατροπή του Ταμείου σε ΝΠΙΔ!

  Οι υποσχέσεις δυστυχώς,…δεν καρποφόρησαν…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*