Υδρόγειος Ασφαλιστική, λογότυπο

H Yδρόγειος Ασφαλιστική εκπαιδεύει τους συνεργάτες της

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εκπαιδεύσεων 2022 -2023

O νέος κύκλος διαδικτυακών εκπαιδεύσεων των συνεργατών έχει ξεκινήσει.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και όλους τους κλάδους ασφάλισης της Εταιρείας, τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα εργαλεία που παρέχονται στον συνεργάτη, διαδικασίες ανάληψης κινδύνων και αποζημιώσεων καθώς και τεχνικές πωλήσεων.

Ενδεικτική θεματολογία

  • Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών – Νέα Προγράμματα
  • Νέα πλατφόρμα συνεργατών YdrogiosOnLine
  • Κλάδος Υγείας: Ανάλυση προγραμμάτων/Διαδικασίες Αποζημίωσης / Συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης
  • Προγράμματα Επαγγελματικής Ευθύνης
  • Κλάδος Προσωπικών Ατυχημάτων
  • Κλάδος Ασφάλισης Οχημάτων – Οδική Βοήθεια
  • Τεχνικές Πωλήσεων

 Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων κοινοποιείται μηνιαίως και με εβδομαδιαίες ενημερώσεις / υπενθυμίσεις στο email σας και το YdrogiosOnLine.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: τηλ. 210 9477378

Από το περιοδικό voice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*