Γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν στελέχη

Η εργασία αλλάζει και επηρεάζεται από τις συνθήκες της επικαιρότητας αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας ήταν η προσαρμογή της εργασίας στις συνθήκες της πανδημίας.

Η τηλεργασία, η εκτεταμένη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η αύξηση και μείωση δραστηριότητας σε διάφορους κλάδους ήταν μερικοί μόνο από τους τρόπους με τους οποίους άλλαξε η εργασία μέσα σε μία διετία. Αυτό δεν συνέβη μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις ή πολυεθνικές, αλλά επηρέασε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που εκπροσωπούν συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Οι μικρομεσαίες και οι start up επιχειρήσεις στην Ελλάδα με αριθμούς

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που διαθέτουν πολύ μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ, οι ΜμΕ φτάνουν το 99,9% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και κλάδων. Αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 19,3% του ΑΕΠ και το 87% της απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

Με βάση στοιχεία της Small Business Act (SBA) για την Ελλάδα, το 2017 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κάλυπταν σχεδόν έξι στις 10 θέσεις εργασίας (57,1%), υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ. Μάλιστα, την περίοδο 2015-2017, οι ΜμΕ είχαν σημειώσει αύξηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας που έφτανε το 10,7%.

Τι είναι οι startup επιχειρήσεις;

Σε αυτό το επιχειρηματικό τοπίο παίζουν σημαντικό ρόλο και οι startup, οι νεοφυείς μικρές επιχειρήσεις με κατά κύριο λόγο τεχνολογικό χαρακτήρα και ευελιξία. Την τελευταία δεκαετία και κάτι τις ακούμε όλο και περισσότερο, καθώς μερικές από αυτές έχουν εξελιχθεί και μεγαλώσει πολύ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα με υψηλά κριτήρια και παροχές για τους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως ξεκινούν με μικρό και ευέλικτο χαρακτήρα, με λίγους εξειδικευμένους εργαζόμενους. Καθώς επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και λαμβάνουν επενδύσεις, αυξάνουν και τον αριθμό του προσωπικού.

Είναι πολύ πιθανό να είσαι εργαζόμενος σε μικρομεσαία επιχείρηση, να έχεις τη δική σου μικρομεσαία επιχείρηση, ή να γνωρίζεις κάποιον που έχει ή εργάζεται σε μια τέτοια επιχείρηση. Ειδικά αν είσαι ιδιοκτήτης ΜμΕ, θα γνωρίζεις τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, μία εκ των οποίων είναι η έλλειψη προσωπικού.

Καθώς το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο μιας επιχείρησης, αξίζει να δούμε κάποια στοιχεία για το γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό και τι μπορούν να κάνουν για να στηρίξουν την ευεξία των εργαζομένων και άρα και την καλή λειτουργία της επιχείρησης.

Γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό

Μετά από τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης και τη διετία της πανδημίας (που ακόμα διατρέχουμε), πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν και να διατηρήσουν το προσωπικό τους. Οι δυσκολίες αυτές δεν περιορίζονται σε λίγους μόνο κλάδους αλλά είναι εμφανείς σε μεγάλο μέρος της αγοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννη Νικολάου, καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε άρθρο του στην Καθημερινή, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι για αυτές τις δυσκολίες:

  • Το δημογραφικό πρόβλημα: παρότι η υπογεννητικότητα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες, στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται και λόγω του brain drain και της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ως αποτέλεσμα έχει μειωθεί το ανθρώπινο, παραγωγικό δυναμικό στη χώρα.
  • Οι χαμηλοί μισθοί: οι ανταγωνιστικοί μισθοί και οι παροχές από την πλευρά των εργοδοτών αποτελούν σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης του προσωπικού. Ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον με ασφάλεια και σταθερότητα έχει μεγάλη σημασία για τη διατήρηση αλλά και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η ανάγκη για κατάρτιση: με τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν, κάποια επαγγέλματα αλλάζουν ραγδαία και υπάρχει ανάγκη για κατάρτιση και επανακατάρτιση έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στον εκάστοτε κλάδο.
  • Η επιρροή της πανδημίας: οι συνέπειες της πανδημίας έχουν έρθει για να μείνουν και φέρνουν μεγάλες αλλαγές και στο περιβάλλον της εργασίας. Καθώς εμφανίστηκαν πιο ευέλικτοι τρόποι εργασίας (τηλεργασία, υβριδικά συστήματα, κλπ), άλλαξαν και οι προτεραιότητες των εργαζομένων, οι οποίοι αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία, καθοδήγηση και υποστήριξη από τους εργοδότες.

Περισσότερα στο Eurolife blog