Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία σύμβασης των ιδιωτών, προσωπικών γιατρών

Η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Οι συμβάσεις θα είναι διετείς με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, με ευελιξία στο ωράριο, χωρίς δεσμεύσεις εφημεριών ή κατ’ οίκον επίσκεψης.

Η τελική του μορφή  της σύμβασης εκτιμάται ως πιο ελκυστική από ότι συζητιόταν. Ρητά αναφέρεται η εξαίρεση από clawback – rebate της αποζημίωσης του προσωπικού γιατρού.  Θετικό είναι για τον συμβαλλόμενο γιατρό ότι μπορεί ο ίδιος να προσσδιορίσει το ανώτατο μέγεθος πληθυσμού που επιθυμεί να εξυπηρετεί και που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο δεσμευμένο ωράριο εβδομαδιαίο. Επίσης, στα πλεονεκτήματα για τον προσωπικό γιατρό εντάσσεται ότι δεν δεσμεύεται με συμβατική υποχρέωση για εφημερίες ή για κατ’ οίκον επισκέψεις.

περισσότερα στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*