Έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα του ΕΙΑΣ-Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Πολυθεματικό, επίκαιρο και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και φυσικής τάξης, με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Κύριος γνώμονας του θεματολογίου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από κοινού. 

Ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του προγράμματος, έχει ως εξής:

Δευτέρα και Τετάρτη, 17 και 19 Ιανουαρίου 2022, 16:00 – 19:20

     Τρίτη και Πέμπτη, 18 και 20 Ιανουαρίου 2022, 16:00 – 19:20

     Δευτέρα και Τετάρτη, 24 και 26 Ιανουαρίου 2022, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 25 και 27 Ιανουαρίου 2022, 16:00 – 19:20

Καθώς η εποχή μας απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση και περαιτέρω εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και των ευρύτερων παραστάσεών μας, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ. διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση και εγγυάται την απόκτηση των πλέον άρτιων γνώσεων και εμπειριών που προάγουν τη δουλειά μας, την απόδοση της εργασίας μας και την πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*