Π. Νικολάου, Υδρόγειος: Μία άποψη για την ασφάλιση περιουσίας και τις φυσικές καταστροφές

του Πάνου Νικολάου, Εμπορικού Διευθυντή, Υδρόγειος Ασφαλιστική

Τα ακραία φυσικά φαινόμενα κάνουν όλο και πιο έντονη την παρουσία τους, υπενθυμίζοντάς μας ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, υπάρχει, προκαλεί καταστροφές και πρέπει να δράσουμε άμεσα. Οι καταστροφές και η αμεσότητα των δράσεων έχουν επιβάλει πλέον τον όρο «κλιματική κρίση», υποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος. 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή προβλέπει για τη Μεσόγειο αύξηση των δασικών εκτάσεων που θα καίγονται κάθε χρόνο κατά 41%, αύξηση εμφάνισης για τους ακραίους καύσωνες κατά 173% και αύξηση των ραγδαίων βροχοπτώσεων κατά 10%. Στο παραπάνω «μείγμα» θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους σεισμούς, οι οποίοι παραμένουν το φυσικό φαινόμενο με τη μεγαλύτερη επίπτωση στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις. 

Στην Ελλάδα, είναι σαφώς έκδηλη η αύξηση της συχνότητας των ακραίων φυσικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, το ύψος των αποζημιώσεων από βροχοπτώσεις/πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και σεισμούς ανήλθε σε 307,9 εκατ. ευρώ για το διάστημα 1993-2018. 

Από την ίδια έρευνα καταδεικνύεται ότι οι βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες αποτελούν το φαινόμενο με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και το μεγαλύτερο πλήθος ζημιών, το οποίο μάλιστα μπορεί να συμβεί πλέον καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες.

 Στο τοπίο που διαμορφώνεται, ο θεσμός της ασφάλισης έρχεται να διαδραματίσει έναν πολύ κομβικό ρόλο, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων καταστροφικών γεγονότων. 

Η ασφαλιστική σύμβαση έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην άμεση ανακούφιση των δυσμενών επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής των πληγέντων μετά από τέτοια γεγονότα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή των σχετικών καλύψεων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ασφάλισης κυρίως του κλάδου περιουσίας, αλλά και άλλων κλάδων, όπως π.χ. οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, η ταξιδιωτική ασφάλιση κ.τ.λ. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, σύμφωνα με την πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς (και στην Ελλάδα), οι καλύψεις αυτές παρέχονται συνήθως συνδυαστικά (π.χ. κάλυψη φυσικών φαινομένων που καλύπτει πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα) ως μέρος ευρύτερων προγραμμάτων ασφάλισης (π.χ. κατοικίας, επιχειρήσεων, τεχνικών έργων) ενώ συχνά πλαισιώνονται και από ευρύτερες καλύψεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση του ασφαλισμένου (π.χ. κάλυψη εξόδων για παραμονή σε ξενοδοχείο, εφόσον ο χώρος δεν είναι κατοικήσιμος), παρέχοντας σε αυτόν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Παρά το μεγάλο εύρος των προσφερόμενων καλύψεων, η ασφάλιση περιουσίας παραμένει εξαιρετικά οικονομική και προσβάσιμη για κάθε Έλληνα.

Δυστυχώς, όμως, κι ενώ το ποσοστό της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ο Έλληνας παραμένει ανασφάλιστος ή συχνά αποδεικνύεται υπασφαλισμένος και άρα ισχυρά εκτεθειμένος απέναντι στις καταστροφικές συνέπειες αυτών των φαινομένων. 

Η υπασφάλιση μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη σωστή ενημέρωση του πελάτη, ο οποίος, με τη βοήθεια του ασφαλιστικού του διαμεσολαβητή και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, θα καταλήξει στον σωστό προσδιορισμό των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων της περιουσίας του. 

Από την άλλη, ένα από τα βασικά ζητούμενα της αγοράς μας είναι να μπορέσει να πείσει τον πολίτη για την αξία της ασφάλισης της περιουσίας του, τη στιγμή που ο σεισμογενής χαρακτήρας της χώρας μας και η αύξηση της συχνότητας των έντονων καιρικών φαινομένων δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για τον πολίτη και την κοινωνία. Αποτελεί βασικό ζητούμενο για εμάς να δοθούν και τα σχετικά φορολογικά κίνητρα στους πολίτες για να ασφαλίζουν τις περιουσίες τους από το κράτος, το οποίο συχνά επωμίζεται ένα σημαντικό μέρος της κάλυψης του κόστους από ζημιές φυσικών καταστροφών. 

Τελειώνοντας, να τονίσω ότι, εκτός από την οικονομική αντιστάθμιση για τις ζημιές, η ασφαλιστική αγορά μπορεί επίσης, μέσα από την ενημέρωση και την έμφαση που παρέχει σε θέματα πρόληψης καθώς και την τεχνογνωσία επί των σχετικών θεμάτων, να συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας γενικότερης κουλτούρας έγκαιρης και πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών από τις κοινωνίες. Εδώ ο συμβουλευτικός ρόλος των επαγγελματιών της ασφάλισης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Ασφάλιση περιουσίας και φυσικών καταστροφών

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει μια πλήρη σειρά προγραμμάτων ασφάλισης περιουσίας για κατοικίες, κύριες και εξοχικές, εμπορικούς κινδύνους, μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και φωτοβολταϊκά συστήματα. Διατίθενται επίσης και πιο εξειδικευμένα προϊόντα ασφάλισης, που αφορούν την εστίαση ή διάφορα έργα (ανεγέρσεις-κατασκευές-συναρμολογήσεις), φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, τα οποία, εκτός της κάλυψης πυρκαγιάς ή φυσικών καταστροφών, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη προστασία στον επαγγελματία ή ιδιώτη πελάτη.

Ενδεικτικά προγράμματα ασφάλισης

SAFEHOME: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της μόνιμης κατοικίας, με εύρος καλύψεων που αφορούν ζημιές σε κτήριο και περιεχόμενο και ενσωματωμένη κάλυψη σεισμού. Ιδανικό και για ασφάλιση στεγαστικού δανείου.

BESTHOME: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της μόνιμης κατοικίας, που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ασφάλιση υψηλών προδιαγραφών για το σπίτι τους, σε ιδιαίτερα προνομιακό κόστος. Παρέχεται πλήθος καλύψεων για κάθε είδους ζημιές σε κτήριο και περιεχόμενο καθώς και σειρά καλύψεων προστιθέμενης αξίας, που διασφαλίζουν την ευρύτερη οικογενειακή ισορροπία και γαλήνη.

Και τα δύο παραπάνω προγράμματα παρέχονται και χωρίς απαλλαγές, εξασφαλίζοντας αποζημίωση από το πρώτο ευρώ.

ΗΟΜΕ ΕΞΟΧΙΚΗ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης για εξοχικές κατοικίες με ενσωματωμένη κάλυψη κλοπής, κάλυψη για εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα και άλλες χρήσιμες καλύψεις. 

ΜΑΧΙSAFE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια έως και 1.000.000 ευρώ. Προσφέρει πολυεπίπεδη προστασία και μέγιστη ευελιξία ταυτόχρονα. Οι καλύψεις παρέχονται ομαδοποιημένες σε τέσσερα «πακέτα» συναφών κινδύνων: Α. Πυρκαγιά, Β. Νερά και Φυσικά Φαινόμενα, Γ. Ζημιογόνες Ενέργειες Τρίτων και Δ. Άλλες Σύνθετες Καλύψεις, π.χ. βραχυκύκλωμα, ληστεία, αστικές ευθύνες κ.ά. Με μόνη προϋπόθεση την επιλογή του βασικού πακέτου πυρκαγιάς, το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και του επιχειρηματία.

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες καταστημάτων εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, fast food, ταβέρνες, snack bar κ.τλ.) καθώς και παρασκευής και πώλησης τροφίμων (παντοπωλεία, φούρνους κ.τ.λ.). Σε ένα πολυασφαλιστήριο και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο παρέχεται ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη της επιχείρησης (κτηρίου και περιεχομένου/εξοπλισμού) έναντι πλήθους κινδύνων, κάλυψη αστικών ευθυνών, αλλά και ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος του ιδιοκτήτη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει δύο εξειδικευμένα προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες που γεννά η λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ: Τα προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων της Υδρογείου Ασφαλιστικής καλύπτουν ολοκληρωμένα την επένδυση, τόσο κατά την περίοδο συναρμολόγησης/εγκατάστασης όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους. Είναι ιδανικά για φωτοβολταϊκά εγκατεστημένα σε στέγες κατοικιών ή γραφείων καθώς και φωτοβολταϊκά πάρκα. Παρέχεται πλήρης κάλυψη για ζημιές πυρός και άλλων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων σεισμού, μηχανικών βλαβών, απώλειας κερδών.

MEGA ΕΡΓΟ: Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου οικοδομικών έργων (έργα ανέγερσης οικοδομών), πραγματικού προϋπολογισμού μέχρι 600.000 ευρώ και διάρκειας μέχρι 18 μήνες. Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται οποιαδήποτε απρόοπτη και αιφνίδια ζημιά κατά τη διάρκεια των εργασιών που περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός ζημιών που ρητά εξαιρούνται από τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ: Καλύπτει όλα τα οικοδομικά έργα πολιτικού μηχανικού, όπως κτήρια, δρόμους, γέφυρες, φράγματα, σήραγγες κ.λπ. Καλύπτεται οποιαδήποτε απρόοπτη και ξαφνική υλική ζημιά ή απώλεια που μπορεί να οφείλεται σε αιτίες όπως φωτιά, κεραυνό, έκρηξη, πλημμύρα, χαλάζι, παγετό, σεισμό, αμέλεια, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια τρίτων και γενικότερα σε οποιονδήποτε μη εξαιρούμενο κίνδυνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα προγράμματα της Υδρογείου Ασφαλιστικής: www.ydrogios.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*