Χρ. Σταϊκούρας: Μεγάλα τα περιθώρια ανάπτυξης για την ιδιωτική ασφάλιση σήμερα

Για τις σύγχρονες συνθήκες και τις προοπτικές που έχει ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης να αναπτυχθεί περαιτέρω αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων ο κ. Σταϊκούρας τόνισε:

“Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αφουγκραστούν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για την κάλυψη διαφορετικών κινδύνων, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο, επαναπροσδιορίζοντας τα ασφαλιστικά τους προϊόντα με στόχο τη διαμόρφωση αξιόπιστων λύσεων.

Οι συνθήκες είναι κατάλληλες, και τα περιθώρια ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά είναι μεγάλα.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να αδράξουν αυτές τις ευκαιρίες και να εργαστούν για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, έτσι ώστε την επομένη της υγειονομικής κρίσης να επιτελέσουν έναν διευρυμένο, αναβαθμισμένο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας μας”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΟΜΙΛΙΑ

Αρχικά, θέλω να συγχαρώ το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση της σημερινής εξαιρετικά ενδιαφέρουσας εκδήλωσης.

Και να ευχαριστήσω, φυσικά, τη διοίκησή του για την ευκαιρία που μου δίνεται να καταθέσω τις απόψεις μου για ένα καίριο ζήτημα, με ευρείες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις: την ιδιωτική ασφάλιση.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης μας δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε ότι ο θεσμός της ασφάλισης, μέσω της απορρόφησης κινδύνων, διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο και δύναται να συμβάλει, ουσιαστικά, στη συνολική προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή εκδήλωση διεξάγεται σε μια σημαντική περίοδο.

Περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, επιχειρεί τη μετάβαση από τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης σε έναν ενάρετο κύκλο ανάταξης, ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Μετάβαση που αναμφίβολα δεν είναι εύκολη, καθώς το επιδημιολογικό φαινόμενο και οι κίνδυνοι που το συνοδεύουν, δεν έχουν εκλείψει.

Έχει όμως ξεκινήσει από την καλύτερη δυνατή αφετηρία για τη χώρα μας, η οποία άντεξε τους ισχυρότατους κλυδωνισμούς της πανδημίας – χάρη στα πρωτοφανή αντανακλαστικά και τα γενναία μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης – και πλέον βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης.

Οι σημερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το επιβεβαιώνουν.

Βεβαίως, η πανδημία επηρέασε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, αναπόφευκτα και τον τομέα της ασφάλισης.

Έναν ζωτικής σημασίας τομέα για την πορεία της χώρας, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, τη μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας και την κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη.

Το ασφαλιστικό είναι, αναμφίβολα, ένα πολύ-παραγοντικό ζήτημα.

Ζήτημα που συμπλέκεται άμεσα με το δημογραφικό, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η χώρα μας μεσο-μακροπρόθεσμα.

Ως Κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος αυτής της πρόσκλησης, έχουμε προσεγγίσει ολιστικά το ζήτημα του ασφαλιστικού, δρομολογώντας τη μεταρρύθμισή του, ώστε αυτό να προσαρμοστεί στις δημογραφικές τάσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια των συντάξεων, τη βιωσιμότητα και τη δημοσιονομική ισορροπία.

Παρά τις όποιες, ορθές, παρεμβάσεις, το ασφαλιστικό μας σύστημα εξακολουθεί, ωστόσο, να αντιμετωπίζει πολυάριθμες και σημαντικές προκλήσεις.

Μέρος της απάντησης σε αυτές αποτελεί ο εμπλουτισμός του ασφαλιστικού μας συστήματος με κεφαλαιοποιητικά στοιχεία, ώστε να οδηγηθούμε σε μια δια-πυλωνική στήριξή του, με πολλαπλές θετικές συνέπειες για την κοινωνία, την εργασία και την οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει σημαντικό πεδίο ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όσον αφορά τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης.

Φυσικά, η ιδιωτική ασφάλιση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική ασφάλιση, μπορεί, όμως, και πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς την ενίσχυση και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.

Συνολικά, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι σημαντικός και συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην προστασία των νοικοκυριών, στην αποκατάσταση πολύτιμων υλικών και οικονομικών πόρων, στη δημιουργία αποταμιευτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, στη στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην τόνωση των φορολογικών εσόδων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, ως προς τα δημόσια οικονομικά και τις οικονομικές επιδόσεις, η ιδιωτική ασφάλιση:

  • συμβάλλει στη διαχρονική εξομάλυνση της συνολικής κατανάλωσης,
  • προωθεί την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών κεφαλαίων,
  • αναβαθμίζει την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
  • κινητοποιεί εγχώριες αποταμιεύσεις και
  • προωθεί τη χρήση τους σε μακροχρόνιες επενδύσεις.

Παρά τη σημαντική συνεισφορά της στα μεγέθη της οικονομίας, η ελληνική ασφαλιστική αγορά παραμένει μικρή και ρηχή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η χώρα μας υπο-ασφαλισμένη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι, βέβαια, γεγονός ότι, κατά το παρελθόν, υπήρχαν προβλήματα στον κλάδο που έβλαψαν την εικόνα και τη φήμη της αγοράς, και υπονόμευσαν την ήδη χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών.

Σήμερα, όμως, ο κλάδος φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από τις αστοχίες του παρελθόντος.

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του, με την εφαρμογή του κανονιστικού πανευρωπαϊκού πλαισίου Solvency II και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το στοίχημα, πλέον, είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς αυτή αποτελεί στοιχείο-κλειδί για να μπορέσει να αναπτυχθεί η ασφαλιστική αγορά, να διεισδύσει στην κοινωνία και να διαδραματίσει τον ρόλο που πρέπει στην εθνική οικονομία.

Ενώ, επίσης, θα πρέπει οι εταιρείες του κλάδου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τις πολλαπλές κρίσεις.

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία, στέκεται δίπλα του και στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια για ανάπτυξη και εξέλιξή του.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί παρεμβάσεις υποστήριξης, αναμόρφωσης και αναβάθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, παρεμβάσεις εμπέδωσης της ασφαλιστικής συνείδησης και ενθάρρυνσης της εργασίας.

Παρεμβάσεις, που, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα εξής:

1ον. Υλοποιεί πολιτικές προστασίας της μητρότητας, στήριξης του θεσμού της οικογένειας, εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ως απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα.

2ον. Προχωρά σε παρεμβάσεις μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Παρεμβάσεις που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών – υπενθυμίζω ότι το Β΄ τρίμηνο του 2021 το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 7% – και διαμορφώνουν συνθήκες σταθερότητας, ώστε να μπορέσει η ιδιωτική ασφάλιση να κατακτήσει τη δική της θέση στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό.

3ον. Δρομολογεί πολιτικές παροχής κινήτρων για την ενίσχυση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, διασφαλίζοντας όμως, παράλληλα, ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα, με καθολικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα.

4ον. Ενισχύει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω της τόνωσης της ρευστότητας και της μείωσης των «κόκκινων» δανείων, διαμορφώνοντας το κατάλληλο πεδίο ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς και μέσα από τις συνέργειες τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών.

5ον. Βελτιώνει το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, συνδράμοντας στην ενίσχυση και εμπέδωση της ασφαλιστικής κουλτούρας.

6ον. Νομοθετεί την κινητροδότηση της ιδιωτικής ασφάλισης στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής, για πληττόμενες από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεις.

Οι εντεινόμενες και αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης υπογραμμίζουν και ενισχύουν τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς απαιτούνται, πλέον, σημαντικά ποσά σε αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές.

Αναδεικνύεται, ως εκ τούτου, ο εξαιρετικά χρήσιμος και συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στο κοινωνικό κράτος.

Κυρίες και Κύριοι,

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, ψηφιοποιείται και μάχεται ταυτόχρονα κατά πολλαπλών κρίσεων, η ασφάλιση δεν μπορεί να μένει στάσιμη.

Καλείται και αυτή να αναμορφωθεί και να προσαρμοστεί, ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί το νέο περιεχόμενο των δυνητικών κινδύνων που γεννά αυτή ακριβώς η εξέλιξη.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αφουγκραστούν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για την κάλυψη διαφορετικών κινδύνων, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο, επαναπροσδιορίζοντας τα ασφαλιστικά τους προϊόντα με στόχο τη διαμόρφωση αξιόπιστων λύσεων.

Οι συνθήκες είναι κατάλληλες, και τα περιθώρια ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά είναι μεγάλα.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να αδράξουν αυτές τις ευκαιρίες και να εργαστούν για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, έτσι ώστε την επομένη της υγειονομικής κρίσης να επιτελέσουν έναν διευρυμένο, αναβαθμισμένο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*