Χρέη 1 δισ. ευρώ στα νοσοκομεία!

Η πανδημία φαίνεται ότι έχει άλλη μία παράπλευρη συνέπεια στο ΕΣΥ: τη συσσώρευση χρεών. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, τα νοσοκομεία έχουν χρέη ύψους 927 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 344 εκατ. το Δεκέμβριο του 2019.

Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τον Ιούλιο του 2021 και εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα φθάσουν αν δεν ξεπεράσουν – το 1 δισ. ευρώ. Πάντως, στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται ποσά από clawback και rebates που δεν έχουν συμψηφιστεί.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης έχουν φθάσει τα 1,7 δισ. ευρώ (Ιούλιος 2021), έναντι 1,3 δισ. το Δεκέμβριο του 2019. Τον Απρίλιο του 2021 καταρτίστηκε νέο σχέδιο εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εποχιακές διακυμάνσεις που παρατηρούνται εντός του έτους σε συγκεκριμένους φορείς και προβλέφθηκε ένα ελάχιστο σταθερό ποσό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για κάθε υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Περισσότερα στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*