Καριέρα

Daedalus: Προσλήψεις για Γενικούς Κλάδους, Ζωής & Υγείας – δυο θέσεις εργασίας

...με απαραίτητη προϋπόθεση την προϋπηρεσία 3 ετών τουλάχιστον σε πρακτορείο ή μεσιτικό και να γνωρίζει άριστα τα περισσότερα portal των ασφαλιστικών εταιριών της αγοράς - περιγραφή θέσης & παροχές

Read More »