Χρηματοοικονομική

S&P: Τροποποιήσεις στις δομές των ασφαλιστικών προϊόντων

Οι πάροχοι αποταμιευτικών προϊόντων και ασφαλειών ζωής θα στραφούν σε μηχανισμούς επιμερισμούς των ζημιών με τους κατόχους των συμβολαίων και σε πιο ευέλικτη τιμολόγηση των καλύψεων για μακροζωία, θάνατο και μακροπρόθεσμη περίθαλψη

Read More »

Τα “ατού” των προγραμμάτων περιορισμένου ρίσκου

Άρθρο του κ. Νίκου Δελένδα Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Eurolife ERΒ Ασφαλιστικής Πρόκειται για προϊόντα τα οποία προσφέρουν στους κατόχους τους ασφάλεια ως προς την επιστροφή του κεφαλαίου τους, σε συνδυασμό με μια ελάχιστη εγγυημένη απόδοση και, πολύ συχνά, συμμετοχή σε τυχόν υπεραπόδοση. Για την επίτευξη των παραπάνω, οι ασφαλιστικές εταιρείες υιοθετούν ανάλογες επενδυτικές πολιτικές, οι οποίες εξασφαλίζουν, ...

Read More »

Αυστηρές προδιαγραφές θέτει ηΤτΕ στα σχήματα διαχείρισης κόκκινων δανείων

Την αξιοπιστία των σχημάτων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων θέλει να διασφαλίσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κι έτσι βάζει αυστηρές προδιαγραφές στην αδειοδότηση τους δημιουργώντας μια αγορά στην ουσία μικρών τραπεζών. Υπολογίζεται ότι περίπου δέκα εταιρείες έχουν υποβάλει φακέλους για τη διαδικασία αδειοδότησης και βρίσκονται σε συνεννοήσεις με τις τράπεζες προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα των προτάσεων τους που είναι ...

Read More »

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην κανονιστική συμμόρφωση

Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση

Read More »