Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων από το ΕΙΑΣ

Το αντικείμενο της ασφάλισης των Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων είναι πολυσχιδές, περίπλοκο, έως και δαιδαλώδες, απαιτούνται στοιχεία υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, έτσι ώστε η διαχείριση του να διευκολύνεται και να είναι αποτελεσματική και ωφέλιμη

Read More »

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων & Ευθύνης Εργοληπτών

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης  τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Read More »

Νέα συνεργασία για την ERGO σε θέματα εκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ο κ. Ακριβόπουλος διαθέτει αξιόλογη πανεπιστημιακή κατάρτιση με σπουδές στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιά), στο Marketing Management και στην Κοινωνιολογία (Sussex University)

Read More »

PwC: Οι εργαζόμενοι έχουν την ανάγκη κατάρτισης σε νέους τομείς και απόκτησης νέων δεξιοτήτων

Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα σενάρια –ή κόσμους– για την εργασία το 2030 με σκοπό να αναδείξει τις εξελίξεις που είναι πιθανό να συντελεστούν την επόμενη δεκαετία ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μεγατάσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της μηχανικής μάθησης

Read More »

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για Αμοιβαία Κεφάλαια & Επενδυτικά Προϊόντα

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης, Διευθυντής Λειτουργιών και Ανάπτυξης της Εταιρείας Prelium Investment Services, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και μέλος Επενδυτικών Επιτροπών Θεσμικών Επενδυτών και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Read More »

Αύριο Τετάρτη η ημερίδα του insuranceforum.gr στην Ρόδο για όλη την ασφαλιστική αγορά

Διευθύνοντες Σύμβουλοι Ασφαλιστικών Εταιρειών, στελέχη εταιρειών και άνθρωποι της αγοράς, με πολύχρονη εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, θα βρεθούν στην νέα αυτή ημερίδα που για πρώτη φορά διοργανώνεται στην Ρόδο και θα σκιαγραφήσουν τις τάσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

Read More »