Ασφαλιστική

insurancewebinars.gr: Σύγχρονη οργάνωση ασφαλιστικού γραφείου

Το insurancewebinars.gr διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο που εδώ και καιρό ζητούσαν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από όλη την χώρα. Την Δευτέρα 16 και 23 Ιουνίου 2014 και ώρες 18.00 – 20.00 ο Απόστολος Μαρτζάκλης (εισηγητής –εκπαιδευτής) θα μας παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί και να είναι οργανωμένο ένα σύγχρονο ασφαλιστικό γραφείο. Τίτλος του webinar είναι: Σύγχρονη οργάνωση ...

Read More »

Δημιουργία Internal Auditing Education Center

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) και το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσαν, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο του International Internal Audit Awareness Month, τη δημιουργία του “Internal Auditing Education Center” (IAEC). Ο νέος αυτός φορέας ευελπιστεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση της γνώσης σε θέματα ...

Read More »

Ι.ΧΟ.Σ.: Συνάντηση εξεύρεσης αναγκών με υποψήφιο πελάτη

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών θα παρουσιάσει σε μια πενταώρη ημερίδα webinar, η οποία θα πρα;γματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου και τις 24 Ιουνίου με θέμα «Συνάντηση εξεύρεσης αναγκών με υποψήφιο πελάτη». Ο νέος καταναλωτής και ο επιχειρηματίας, ως δυνητικός πελάτης είναι πιο πληροφορημένος, συνηθισμένος σε παλιού τύπου παρουσιάσεις, με μικρή ανεκτικότητα και λίγο χρόνο, ενώ παρουσιάζει απαίτηση για υψηλό επαγγελματισμό και ...

Read More »