Διαγωνισμοί δημοσίου

Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»: Ασφάλιση πυρός – κλοπής ακίνητης περιουσίας

Σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ασφάλιση πυρός – κλοπής 1) του Κεντρικού Κτιρίου, 2) της Νέας Πτέρυγας, 3) του Αρχείου της οδού Σεμιτέλου 6, 4) του Κτιρίου της οδού Λαμψάκου 6 του Νοσοκομείου, από 12η μεσημβρινή 09.01.2016 έως 12η μεσημβρινή 09.01.2017, προβαίνει το Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», προϋπολογισμού 14.000,00 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.12.2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ. ...

Read More »