Αρχείο

Aλλαγές χωρίς… όρια στα Αυτοκίνητα

Η προοπτική εκτίναξης του κόστους των αποζημιώσεων αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ασφαλιστικής αγοράς και σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, θα απαιτήσει αυξήσεις της τάξης του 40%, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής οι σχετικές προειδοποιήσεις να επαληθεύονται.  Η σταδιακή αναπροσαρμογή των ορίων – αρχής γενομένης – σε διάστημα λιγότερο από 5 μήνες από σήμερα, παραπέμπει σε γεωμετρική άνοδο του κόστους ...

Read More »

Οι πράσινες επενδύσεις αναπτύσσουν τις ασφαλιστικές εργασίες

Στην εποχή που διανύουμε τα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη διατήρηση και την προστασία του κατέχουν πρωταρχική θέση στην ατζέντα των περισσότερων χωρών. Πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για ένα παγκόσμιο «πράσινο» New Deal, που θα δώσει το φιλί της ζωής στην οικονομία και θα ωφελήσει το περιβάλλον. Η ασφαλιστική βιομηχανία δε μπορεί ...

Read More »

Στα τραπεζικά χέρια επιστρέφουν οι ασφάλειες,

Ύστερα από την πενταετία (2001-2006) που το bancassurance εμφάνισε «τεράστιους» ρυθμούς ανάπτυξης φθάνοντας το 2006 στο 30% επί της συνολικής αγοράς των Ασφαλίσεων Ζωής (από μόλις 10% το 2001), στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης αλλά και η όξυνση των οικονομικών προβλημάτων για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά «φρέναραν» κάπως την προώθηση των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Η ...

Read More »

Ο «Δούκας» της αγοράς δυνητικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων Του Γιάννη Βερμισσώ

Δεμένος με την ιστορία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, και με πολλά έτη ενεργητικής παρουσίας στην επιχειρηματική σκηνή της χώρας, ο κ. Δούκας Παλαιολόγος αποτελεί σήμερα αναμφισβήτητα ένα γνήσιο «Δούκα» του κλάδου. Προέρχεται από επιχειρηματικό «τζάκι» και το δείχνει στην αύρα του η οποία διακρίνεται από ευγένεια, «λιτότητα» συμπεριφοράς, και συγκρατημένη εξωστρέφεια. Η ζωή του άρρηκτα δεμένη με τις επιχειρήσεις μέσω ...

Read More »

Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος για την ιδιωτική ασφάλιση σε αυτοκίνητα, αντασφάλιση, εποπτεία και χαρτόσημο

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν αρκετά να κάνουν για την προσαρμογή, αλλά και για την αξιοποίηση του νόμου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  Οι κυριότερες ρυθμίσεις είναι οι εξής: Με το δεύτερο κεφάλαιο εναρμονίζεται το ελληνικό δίκαιο με την Οδηγία 2005/16/ΕΚ (5η Οδηγία αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων) και τροποποιείται το π.δ. 237/1986. Η σημαντικότερη αλλαγή που ...

Read More »

Νωχελικές κινήσεις, στασιμότητα και ελλείμματα, προσπερνούν…την Εποπτική Αρχή

Συνθήκες χαλάρωσης δημιουργήθηκαν στην ασφαλιστική αγορά, μέσα από την «απενεργοποίηση» της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, για δύο περίπου μήνες, λόγω της λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η περίοδος απραξίας, επιβάρυνε το ήδη «νοσηρό» κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της αγοράς, διογκώνοντας το πρόβλημα αξιοπιστίας, σε μια περίοδο όπου ο έλεγχος για τη φερεγγυότητα του κλάδου έπρεπε να ...

Read More »