Η προθεσμία για τα έγγραφα Συμφωνίας για τον Άμεσο Διακανονισμό Ζημιών

Έως τις 31/10/2021 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της Συμφωνίας για τον Άμεσο Διακανονισμό Ζημιών από τροχαίο ατύχημα, όπως ενημερώνει με ργκύκλιό της η ΕΑΕΕ. Για όσες επιχειρήσεις θα υποβάλουν αίτηση προσχώρησης για πρώτη φορά, θα πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους μέχρι 30/9/2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΑΕΕ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 34 και 35 της Συμφωνίας για τον Άμεσο Διακανονισμό Ζημιών από τροχαίο ατύχημα τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις που απαιτούνται τόσο για την προσχώρηση για πρώτη φορά στο Σύστημα αποζημίωσης όσο και για την ανανέωση εγγραφής πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 31/10/2021, υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής. Η έγκριση προσχώρησης καθώς και της ανανέωσης ανήκει στη Διαχειριστική Επιτροπή η οποία αποφασίζει εντός μηνός με ενισχυμένη πλειοψηφία. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση προσχώρησης για πρώτη φορά παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεσή τους μέχρι 30/9/2021.

373254_2021 – 226582 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*