Αυξήθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ περίπου οι καταθέσεις των ασφαλιστικών

Αυξημένες κατά 493 εκατ. ευρώ ήταν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών τον μήνα Ιούλιο, όπως αναφέρει η νέα έκθεση της ΤτΕ για την Τραπεζική χρηματοδότηση και τις καταθέσεις του προηγούμενου μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 493 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 201 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 6,5% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 297 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 120 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, τον Ιούλιο του 2021, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 1,2% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 532 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 517 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

   Ι.2.1.Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6.657 6.775 6.464
        Μηνιαία καθαρή ροή 19 120 -297
        (%) 12μηνη μεταβολή 6,8% 7,8% 6,5%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*