Ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση: Τι χρειάζονται οι σύγχρονοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Το να λέμε ότι η πανδημία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζουν την θέση και τον ρόλο του επαγγελματία ασφαλιστή δεν είναι μια γενική – αόριστη – αλήθεια. Οι αλλαγές που έρχονται είναι μεγάλες και σημαντικές σε όλο το φάσμα της οικονομίας και των επιχειρήσεων και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση καλείται να είναι άρτια ενημερωμένη για όλα αυτά.

του Βάιου Κρόκου

Ειδικότερα, η εκπαίδευση για τους κινδύνους που αναδύονται πρέπει να είναι ακόμη πιο σύγχρονη και με εξειδίκευση σε επιμέρους κρίσιμα ζητήματα.

Την ίδια ώρα, ο σύγχρονος ασφαλιστής έχει ανάγκη για σύγχρονα εργαλεία ώστε να φέρει εις πέρας άμεσα και αποτελεσματικά καθημερινές και πιο σύνθετες εργασίες.

Όλα αυτά οι άνθρωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τα έχουν κατά νου με στόχο την ομαλή και αποδοτική μετάβαση στην νέα εποχή.

Εστιάζοντας σε τελευταία στοιχεία έρευνας της ΕΕΑΕ, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν ανάγκη περαιτέρω εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει η ΕΑΕΕ στην έρευνα:

«Εξετάζοντας τις προθέσεις των συναδέλφων για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς θέμα που είναι η εκπαίδευση και η άριστη επαγγελματική τους κατάρτιση, εξήχθησαν ιδιαιτέρως χρήσιμα συμπεράσματα για τις προθέσεις εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Μετά από επαφές που είχαμε με το Ε.Ι.Α.Σ. καταλήξαμε σε μια στοχευμένη θεματολογία, για την οποία κρίναμε πως θα είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με σκοπό να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των προτεινόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα μέλη μας που θα θελήσουν να συμμετέχουν. Πολύ σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για τις κινήσεις της Ένωσης μας προς αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες θα έχουν ως βάση τις απαντήσεις της έρευνας.

Ποιες είναι τελικά οι ανάγκες;

Οι ανάγκες για ένα σύγχρονο ασφαλιστικό γραφείο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*