Πόσο μειώθηκαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων;

Πτωτικές τάσεις συνέχισε να καταγράφει το σύνολο των καταθέσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τον Ιούνιο, όπως καταγράφεται στην σχετική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος τον μήνα Ιούνιο του 2021 με θέμα: “Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Ιούνιος 2021”.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 201 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.217 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 7,8% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 120 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 19 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα:

   Ι.2.1.Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6.638 6.657 6.775
        Μηνιαία καθαρή ροή 237 19 120
        (%) 12μηνη μεταβολή 7,2% 6,8% 7,8%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*