ΤτΕ: Πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα 9,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

Έλλειμμα 13.290 εκατ. ευρώ παρουσίασε τη περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης έναντι ελλείμματος 11.008 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Αυτή είναι η τελευταία εικόνα από την ΤτΕ. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 19.700 εκατ. ευρώ, από 18.130 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 31.474 εκατ. ευρώ, από 26.622 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020.

Το πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα ήταν 9,2 δισ. ευρώ έναντι 6,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, Ιανουάριος-Ιούνιος 2021, Πίνακας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*