Παρατείνεται ο διαγωνισμός ΤΜΕΔΕ προγράμματος ομαδικής ασφάλισης

Με εγκύκλιό της η ΕΑΕΕ ενημερώνει τα μέλη της για την παράταση του ανοιχτού διαγωνισμού του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ Ν.Π.Ι.Δ.) για πρόγραμμα ομαδικών ασφαλιστικών παροχών Ζωής – Υγείας, Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών και Αστικής Ευθύνης Έργων των μελών του.

Η ΕΑΕΕ παραθέτει την από 12/7/2021 νέα επιστολή τους αναφορικά με παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή

372547_2021 – 226239 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*