Ασφάλιση αυτοκινήτου: Ένα βήμα παραπάνω για μεγαλύτερη προστασία σε ζημιωθέντες

Αν και στην ελλληνική πραγματικότητα μόνιμο “πονοκέφαλο” αποτελεί το ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων και οι πολυπόθητες απευθείας διασταυρώσεις κλπ, μια εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έρχεται τουλάχιστον να αποτελέσει μια έξτρα “ασπίδα” προς όφελος ζημιωθέντων σε τροχαία ατυχήματα, ενισχύοντας παράλληλα δικαιώματα ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) τάχθηκε υπέρ της πολιτικής συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των διαπραγματευτών του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων.

Τι σημαίνει αυτό

Το προσωρινά συμφωνηθέν κείμενο τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, σε συνέχεια αποφάσεων του ΔΕΕ, περιλαμβάνει δε νέους ορισμούς για το «όχημα» και την «κυκλοφορία οχημάτων». Επίσης παρέχει στα κράτη μέλη νέες δυνατότητες παρεκκλίσεων σε εθνικό επίπεδο από την υποχρέωση ασφάλισης. Η κυκλοφορία οχήματος σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού θα εξαιρείται από την οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εναλλακτική ασφάλιση.

Επιπλέον, σε κάθε κράτος μέλος θα δημιουργηθούν φορείς που θα διασφαλίζουν ότι, εάν η ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα που ευθύνεται για ατύχημα είναι αφερέγγυα, οι ζημιωθέντες θα μπορούν να αποζημιωθούν στο κράτος μέλος διαμονής τους· στη συνέχεια, ο φορέας στο εν λόγω κράτος μέλος θα ζητά την επιστροφή των εξόδων από τον φορέα του κράτους μέλους καταγωγής του αφερέγγυου ασφαλιστή.

Ομοίως, οι συννομοθέτες συμφώνησαν σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένης σε επίπεδο ΕΕ βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων και νέους κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων στη μεταχείριση των ασφαλισμένων με βάση την εθνικότητά τους ή το προηγούμενο κράτος μέλος διαμονής τους. Το αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνει επίσης:

*ενισχυμένους κανόνες όσον αφορά τους ελέγχους ασφάλισης

*αύξηση των εναρμονισμένων ελάχιστων ποσών προστασίας για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε ολόκληρη την ΕΕ

*στοχευμένες τροποποιήσεις του πλαισίου για τα αποστελλόμενα οχήματα και διατάξεις σχετικά με τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκεται ρυμουλκούμενο όχημα, ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών ασφάλισης αυτοκινήτων, κέντρα πληροφόρησης και πληροφορίες για τους ζημιωθέντες.

Απαιτείται χρόνος

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνουν την οδηγία το φθινόπωρο, μετά την οριστική διατύπωση του κειμένου από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Μόλις υπογραφεί και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, το κείμενο θα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Η εικόνα στον κλάδο αυτοκινήτου σήμερα 

Για το πρώτο 5μηνο ο κλάδος αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων βρέθηκε στο -2,1%. Στη σύγκριση Μάιος 2021 – Μάιος 2020 επανέρχεται θετικό στο +1,2%.

Κατά τις εκτιμήσεις της αγοράς σήμερα, οι υπάρχουσες τάσεις στην αγορά διατηρούνται: Εταιρείες μείωσαν τα ασφάλιστρα λόγω πολιτικών για διευκολύνσεις στους ασφαλισμένους ή έχοντας ως στρατηγική επιλογή την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς (ο κλάδος κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις γενικές ασφαλίσεις).

Αλλάζουν ωστόσο πλέον τα δεδομένα καθώς η επιστροφή στην κανονικότητα, και η αυξημένη κίνηση στους δρόμους ελλοχεύει κινδύνους για αύξηση των ατυχημάτων και της σφοδρότητας εν τέλει αυτών.

Αυτοκίνητο: Αρνητικό πρόσημο στην παραγωγή, αυξάνονται τροχαία και ταξινομήσεις

Ανασφάλιστα: Μικρή αύξηση στον αριθμό των ζημιών, μειωμένες σημαντικά οι αποζημιώσεις το α’ τρίμηνο

Αύξηση κατά 6,71% σημείωσαν οι αναγγελθείσες ζημιές από ανασφάλιστα οχήματα για το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα, οι ζημιές ανήλθαν στις 350 από 328 πέρσι.

Από την άλλη πλευρά, σημαντική είναι η μείωση που καταγάφεται στις αποζημιώσεις του λογαριασμού “ανασφάλιστα οχήματα” του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία κατεβλήθησαν 344 αποζημιώσεις ύψους 3,72 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 κατεβλήθησαν 600 αποζημιώσεις ύψους 6,8 εκατ. ευρώ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*