ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέα προγράμματα στην κάλυψη αγροτικών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων έργου

Ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα που αφορούν στην κάλυψη αγροτικών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων έργου προωθεί η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, συνεχίζοντας να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους συνεργάτες καθώς έχουν το πλεονέκτημα να διαμορφώνονται με περαιτέρω προαιρετικές καλύψεις προκειμένου ο κάθε συνεργάτης να προσφέρει λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του ασφαλισμένου, διατηρώντας και το προνόμιο της ευέλικτης, εξατομικευμένης τιμολόγησης.

Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά “πακέτα” της ΔΥΝΑΜΙΣ που αφορούν στην ασφάλιση αγροτικών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων καθώς και το πρόγραμμα ασφάλισης μηχανημάτων έργου, το οποίο συνδυάζει τις καλύψεις Αστικής ευθύνης προς τρίτους, με το πακέτο καλύψεων αστικής ευθύνης του μηχανήματος ως εργαλείου, έχουν δημιουργηθεί με άξονα τις ανάγκες του επαγγελματία.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των συνεργατών και για την εξυπηρέτησή τους, εκπρόσωπος της εταιρείας από τον κλάδο οχημάτων, βρίσκεται στη διάθεσή τους από τις 09:00 έως τις 20:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Όπως αναφέρει ο Μανώλης Φουντουλάκης, Διευθυντής Πωλήσεων της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., «Η εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και με στόχο τη διευκόλυνση των συνεργατών και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ανανεώνει τα ασφαλιστικά της προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και οι ασφαλισμένοι της απολαμβάνουν καλύψεις και υπηρεσίες με αξιοπιστία και φερεγγυότητα».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*