Σε Σώμα συγκροτήθηκε η νέα Διαχειριστική Επιτροπή Διεθνούς Ασφάλισης

Η νέα Διαχειριστική Επιτροπή του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για τη διετία 2021-2023, αναδείχθηκε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΓΔΑ που πραγματοποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα κι έχει ως εξής:

Πρόεδρος : ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος : ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας : ΚΟΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ταμίας : ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ ΕΥΑ
Μέλη : ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εκπρόσωπος της ΤτΕ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*