Ασφάλιση ποδηλάτου από τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική

Το ποδήλατο διαχρονικά αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης, αλλά και ψυχαγωγίας. Τα νέα προγράμματα της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής Bike1&2, καλύπτουν όχι μόνο την αστική ευθύνη του ποδηλάτη, αλλά και το ίδιο το ποδήλατο.

Bike1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία του ποδηλάτου
 • Διασταυρούμενη Ευθύνη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Φροντίδα Ατυχήματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Οδική Βοήθεια

Bike2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του ποδηλάτου
 • Διασταυρούμενη ευθύνη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Ολική κλοπή ποδηλάτου
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών από Πρόσκρουση, Εκτροπή, Ανατροπή, Κατακρήμνιση, Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού, Έκρηξη, Τρομοκρατικές/Πολιτικές/Κακόβουλες Ενέργειες, Φυσικά και Γεωλογικά Φαινόμενα
 • Προστασία αξίας ειδικής ενδυμασίας & εξοπλισμού ποδηλάτη
 • Ενοικίαση υποκατάστατου ποδηλάτου
 • Νομική προστασία
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα ποδηλάτη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Οδική Βοήθεια

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*