Ώρα αποφάσεων για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Εντός Μαϊου έρχεται το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, μια μεταρρύθμιση που φέρνει – μεταξύ άλλων – την δημιουργία ατομικού κουμπαρά για κάθε νέο ασφαλισμένο μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022, τη λειτουργία κεφαλαιοποιητικού πυλώνα στην επικουρική ασφάλιση και η διασφάλιση των υφιστάμενων επικουρικών και κύριων συντάξεων. Ενδεικτικά στα βασικά χαρακτηριστικά:

Αφορά:

-τους νέους μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, και τους νέους αυτοαπασχολουμένους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και απασχολούνται σε κλάδους στους οποίους σήμερα είναι υποχρεωτική η επικουρική ασφάλιση (π.χ. μηχανικοί, δικηγόροι). Θα είναι σε εθελοντική βάση, για όλους τους υφιστάμενους εργαζομένους (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) ηλικίας έως 35 ετών.

Δεν αφορά:

– τους σημερινούς συνταξιούχους, τους σημερινούς ασφαλισμένους άνω των 35 ετών και τους σημερινούς ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

Πρακτικά, το νέο σύστημα δεν επιφέρει καμία αλλαγή και δεν θίγει τις συντάξεις όσων έχουν ήδη βγει στη σύνταξη και δεν επιφέρει επίσης καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων των σημερινών εργαζομένων που παραμένουν στο ισχύον σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

-Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης παραμένει δημόσιο, ως μέρος του λεγόμενου πρώτου πυλώνα ασφάλισης, για το οποίο το κράτος εγγυάται συνταγματικά και φέρνει την πλήρη ευθύνη της λειτουργίας

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η εφημερίδα “ΤΑΝΕΑ”, οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν οι ίδιες με το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, το συνολικό ύψος για τους μισθωτούς είναι 6% και επιμερίζεται σε 3% για τον εργαζόμενο και 3% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών. Οι δε εισφορές για τους αυτοαπασχολουμένους θα υπολογίζονται βάσει των ασφαλιστικών κατηγοριών που ισχύουν και σήμερα.

Αποταμίευση για την νέα γενιά

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης είναι κεφαλοποιητικό δηλαδή οι εισφορές των νέων εργαζομένων αντί να χρηματοδοτούν τις επικουρικές συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται για τις συντάξεις των ίδιων των ασφαλισμένων. Δημιουργείται δηλαδή ένα μεγάλο αποθεματικό κεφάλαιο αποκλειστικά για τις συντάξεις των νέων εργαζομένων που θα λειτουργήσει και ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας.

Ατομικός κουμπαράς –διαφάνεια

Με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης ενισχύεται η διαφάνεια. Για κάθε ασφαλισμένο θα δημιουργηθεί ατομικός λογαριασμός στον οποίο θα καταγράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη για τον μισθωτό ή από τον ίδιο εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο καθώς και οι αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν στις εισφορές του. Ανά πάσα στιγμή ο ασφαλισμένος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσα από την οθόνη του υπολογιστή του ή του κινητού του τηλεφώνου , όπως για παράδειγμα μπορεί σήμερα να ελέγξει την κίνηση του τραπεζικού του λογαριασμού

διαβάστε: Π. Τσακλόγλου για επικουρικές: Μετά το Πάσχα το νομοσχέδιο με τις αλλαγές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*