Χαμηλή αποθεματοποίηση στο αυτοκίνητο, τα τιμολόγια φρενάρουν την πτώση

Της Ελενας Ερμείδου

Ανοδική τροχιά είχαν πάρει οι δείκτες ζημιών αυτοκινήτων από το 2017 με μείωση του επιπέδου των σχετικών αποθεμάτων. Αν και η παραγωγή αυτοκινήτου το 2016  έδειχνε σημάδια σταθεροποίησης  αντιστράφηκε η τότε αυξητική τάση του δείκτη αποθεματοποίησης με πτώση κατά 16 μονάδες το 2017. Το πρόβλημα επικεντρώνονταν τότε στην καθοδική πορεία των ασφαλίστρων τα προηγούμενα χρόνια.

Μεταξύ 2017 και 2019 οι δείκτες ζημιών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας από το 43% το 2017 στο 45% το 2018 και στο 51% το 2019, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη για την ιδιωτική ασφάλιση της KPMG.

Τα τιμολόγια συγκρατούν την πτώση του δείκτης αποθεματοποίησης

Όπως και στο σύνολο των γενικών ασφαλίσεων έτσι και στον κλάδο αυτοκινήτου, παρατηρείται μια σχετικά μικρή αλλά σταδιακή μείωση του δείκτη όπου η σταδιακή απελευθέρωση αποθεμάτων προηγούμενων σχέσεων όσο και η αύξησης της παραγωγής μεταβάλει τον δείκτη σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Ο δείκτης θα ήταν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα αλλά ωστόσο διατηρείται σε υψηλά μέσα επίπεδα λόγω της συγκράτησης των τιμολογίων.

Τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με μια εμφανή τάση για μεγαλύτερης ή ετήσιας διάρκειας συμβολαίων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που οι ασφαλισμένοι λόγω της κρίσης επέλεγαν συμβόλαια μικρότερης διάρκειας γεγονός που ωθούσε τον δείκτη αποθεματοποίησης σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ο αριθμός των οχημάτων σε κυκλοφορία αυξήθηκε μεταξύ 2014 και 2019 κατά περίπου 400.00 από 8.048.438 το 2014 σε 8. 402.294 το 2019. Το σύνολο των ατυχημάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκε από τα 11 690 σε 10 740 με μία μικρή αύξηση το 2018. Επίσης και ο αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων από τα 739 στα 665 το 2014. Το ίδιο και ο αριθμός σωματικών βλαβών και θανάτων ανά 100 χιλιόμετρα στα 128 και 7,9 αντίστοιχα.

Το 2019 παρατηρείται αύξηση 2% των οχημάτων σε κυκλοφορία ωστόσο δεν ακολουθεί την μεταβολή στα ασφαλισμένα οχήματα που εκτιμούνται σε περίπου 6.3 εκατομμύρια, 2 περίπου εκατομμύρια λιγότερα από τον συνολικό αριθμό σε κυκλοφορία οχημάτων που αναφέρεται από την Εθνική Στατιστική Αρχή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*