Εθνική Ασφαλιστική: Γιατί μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Ασφαλιστικής ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 252,8 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται προκειμένου να συμψηφιστούν ζημίες που είχαν προκύψει από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (PSI) το 2012.

Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη διανομή μερίσματος στον νέο μέτοχο, δηλαδή το CVC Capital Partners.

Η ζημία της Εθνικής Ασφαλιστικής από το PSI το 2012 είχε ανέλθει στα 630 εκατ. ευρώ και, όπως ισχύει για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα να τη συμψηφίσει σε βάθος 20ετίας με κεφαλαιοποίηση κερδών και μέσω αναβαλλόμενης φορολογίας.

  • Η κάλυψη της ζημίας από το PSI απαλλάσσει την εταιρεία από αυτή τη μελλοντική υποχρέωση, η οποία δεν θα επιβαρύνει τον νέο μέτοχο.

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*