ΔΥΝΑΜΙΣ: Εχέγγυα για το μέλλον τα αποτελέσματα, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα

Ακόμη πιο ισχυρή, με κεφαλαιακή επάρκεια, φερεγγυότητα, νέα προϊόντα και διακριτές επιδόσεις, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική συνεχίζει με υψηλές προοπτικές την ανάπτυξή της στην αγορά.

Συγκεκριμένα, το 2020, τα ίδια κεφάλαιά της ενισχύθηκαν και ανήλθαν στα €21.885.000, σημειώνοντας απόδοση 10,80%. Οι επενδύσεις, στο πλαίσιο των στόχων της διοίκησης, διαμορφώθηκαν στα €36.801.000 σημειώνοντας αύξηση 4,81%.

Η ασφαλιστική παραγωγή διαμορφώθηκε στα €17.135.000 και η κερδοφορία ανήλθε σε €2.239.000, παρά τις ιδιαιτερότητες – λόγω πανδημίας – της περασμένη χρονιάς. Η εταιρεία με συνέπεια και αμεσότητα κατέβαλε αποζημιώσεις ύψους €7.840.000.

Η κεφαλαιακή της επάρκεια ενισχύεται καθώς τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν στα €19.245.000.

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR Ratio) διαμορφώθηκε στο 160,21%, παρουσιάζοντας αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων ενώ ο Δείκτης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας (MCR Ratio) ανήλθε στο 504% χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Όπως αναφέρει ο κ. Δ. Χριστοδουλιάς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, «η ΔΥΝΑΜΙΣ μεριμνά για την οικονομική της σταθερότητα καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη πορεία της προς όφελος συνεργατών ασφαλισμένων και εργαζομένων. Κινούμαστε με σταθερά βήματα σε ένα ασταθές οικονομικά περιβάλλον. Η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, η δημιουργία σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων και η ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, αποτελούν βασικές αρχές που τηρούνται απαρεγκλίτως.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*