Τι σημαίνει έρευνα και προσδιορισμός ατυχήματος

της Ελενας Ερμείδου

Η έρευνα ατυχήματος είναι κάτι παραπάνω από επάγγελμα. Είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη και απαιτεί μεγάλη αφοσίωση και χρόνο. Χρειάζεται συνεχή μελέτη και ανάλυση των πληροφοριών του ατυχήματος.

Μπορούμε να πούμε πως ο σκοπός της πραγματογνωμοσύνης και το αντικείμενο αυτής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο της έρευνας. Ακόμα και εάν το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης παραμένει το ίδιο, όταν αλλάζει ο σκοπός της πραγματογνωμοσύνης, μεταβάλλονται σημαντικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Αν, για παράδειγμα ότι το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης είναι ένα πολύνεκρο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Κατά την έρευνα των συνθηκών και των αιτιών μεταβάλλεται η σπουδαιότητα και η βαρύτητα των επιμέρους παραγόντων ανάλογα με τον  σκοπό της πραγματογνωμοσύνης. Δηλαδή είναι άλλοι οι παράγοντες και οι παράμετροι που έχουν πρωτεύουσα σημασία εάν ο σκοπός της έρευνας είναι η δικαστική χρήση και άλλοι εάν ο σκοπός της πραγματογνωμοσύνης είναι η αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής των οδών και των οχημάτων.

Στην πρώτη περίπτωση σίγουρα πρέπει στο πλαίσιο της έρευνας να γίνει τοξικολογική ανάλυση των εμπλεκομένων, ενώ στην δεύτερη πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν δείγματα των υλικών κατασκευής του οδοστρώματος. Υπό αυτό πρίσμα η έρευνα των συνθηκών και ο προσδιορισμός των αιτιών της ασφαλιστικής πραγματογνωμοσύνης διαφοροποιείται ανάλογα με τον ασφαλιστικό κλάδο, τις προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αλλά και το ύψος της οικονομικής αξίωσης για αποζημίωση.

Ωστόσο είναι γενικά παραδεκτό πως η έρευνα περιλαμβάνει: την επιθεώρηση του τόπου του ατυχήματος κατά την οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφονται και αποτυπώνονται στοιχεία, ίχνη και πληροφορίες, λαμβάνονται μαρτυρίες, δείγματα και φωτογραφίες ή βίντεο. Την συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση πλήθους εγγράφων όπως τεχνικές προδιαγραφές, οικονομικά στοιχεία, μετεωρολογικά δεδομένα,  κλπ.

Ανάλογα με τον ασφαλιστικό κλάδο, τις προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αλλά και το ύψος της οικονομικής αξίωσης για αποζημίωση επιλέγεται ή όχι ανάθεση διερεύνησης της υπόθεσης σε πραγματογνώμονα. Γενικώς το μεγαλύτερο ποσοστό οι ζημιές αποζημιώνονται κατόπιν πραγματογνωμοσύνης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*