Άμεση η ανάγκη ασφάλισης κατά των φυσικών καταστροφών

Eνδιαφέρον έχει να μελετήσει κανείς το κόστος των Φυσικών Καταστροφών στη χώρα μας μέσω των αποτελεσμάτων Έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την περίοδο 1993 – 2018 από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ενώ οι βροχοπτώσεις είναι η πρώτη αιτία ζημιών (10.412 δηλωθείσες ζημίες), το μεγαλύτερο κόστος προκύπτει τελικά από ζημίες λόγω σεισμών.

Έτσι, από το συνολικό ποσό απαιτήσεων αυτής της περιόδου, ύψους 358,8 εκατ. €, τα 133,5 εκατ. € αφορούν Σεισμούς, τα 128,6 εκατ. € Βροχοπτώσεις, 48,5 εκατ. € Ταραχές, 45,8 εκατ. € Δασικές Πυρκαγιές και, τέλος, 2,4 εκατ. € Χιονοπτώσεις.

Και, ενώ οι Φυσικές Καταστροφές στη Χώρα μας καλά κρατούν, οι Έλληνες συνεχίζουν να μην ασφαλίζονται, με τους λόγους να εντοπίζονται, κυρίως,
στην αδιαφορία ή την έλλειψη ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι κύριες αιτίες της υπασφάλισης των Ελλήνων από Φυσικές Καταστροφές οφείλονται στην
αντίληψη ότι αυτό δεν θα συμβεί σε μένα, στη δηλούμενη οικονομική δυσχέρεια, στην έλλειψη ασφαλιστικής ενημέρωσης, στην αδιαφορία και την
αναβλητικότητα, αλλά και στη μη υποχρεωτικότητα της Ασφάλισης και την έλλειψη φορολογικών κινήτρων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους Σεισμούς, είναι απορίας άξιο, πώς καταγράφεται τόσο μεγάλη έλλειψη Ασφαλιστικής Συνείδησης στη χώρα μας, μια ιδιαιτέρως σεισμογενή περιοχή του πλανήτη.

Εκτιμώντας τη σοβαρότητα των συνεπειών ενός ισχυρού Σεισμού για τους πολίτες, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση της Πολιτείας, η ΕΑΕΕ έχει
ήδη συντάξει μια ολοκληρωμένη Πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Χρηματοδότησης Ζημιών από Σεισμό, με σκοπό την καθιέρωση ενός Υποχρεωτικού Συστήματος Ασφάλισης Κατοικιών από τον μεγάλο αυτό φυσικό Κίνδυνο, αλλά και με δυνατότητα επέκτασης του σε όλες τις μεγάλες Φυσικές Καταστροφές.

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης αυτού του Συστήματος θα μπορούσε να ενταχθεί στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της
ΕΕ, ενώ, όσον αφορά τη γενικότερη κινητοποίηση των Πολιτών υπέρ μιας τέτοιας Ασφάλισης, προτείνονται ισχυρά Φορολογικά Κίνητρα -ανεξάρτητα
από την υποχρεωτικότητα της Ασφάλισης για τους Ασφαλισμένος.

Πηγή: interlife magazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*