Η INTRUM ιδρύει το δικό της Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πλέον αποτελεί γεγονός η ίδρυση του πρώτου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης για το 2021. Η εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων INTRUM που συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και άλλες συστημικές τράπεζες της χώρας αποφάσισε να προσφέρει επιπλέον κάλυψη στους εργαζόμενους της, με την ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της εταιρείας Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και Intrum Hellas REO Solutions A.E. («ΤEA Intrum – Ν.Π.Ι.Δ.»).

Ήδη στο 2ο πυλώνα του Ασφαλιστικού μας Συστήματος, έχουν ενταχθεί  εισηγμένες εταιρείες και επιχειρήσεις που προέρχονται από πολύ δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας αλλά και πολυεθνικές εταιρείες. Από σήμερα στον 2ο πυλώνα του Ασφαλιστικού μας Συστήματος, στην Επαγγελματική Ασφάλιση, εντάσσεται και ο κλάδος των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων NPLs.

Σκοπός του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης INTRUM είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους του και στους δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. Οι χορηγούμενες παροχές είναι σε χρήμα και καταβάλλονται εφάπαξ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, την ίδρυση του ΤΕΑ Intrum Hellas συνυπέγραψαν ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και ο Αναστάσιος Τσάντης.

Έτσι οι εργαζόμενοι της INTRUM διαθέτουν πλέον ένα πρόσθετο Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών για τη χορήγηση εφάπαξ παροχών. Ο κλάδος αυτός έχει οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας των μελών του, μπορεί να εισηγηθεί τη δημιουργία Κλάδου Συμπληρωματικών Παροχών, ο οποίος θα περιλαμβάνει λοιπές παροχές (π.χ. παροχές υγειονομικής περίθαλψης). Η δημιουργία νέου κλάδου πραγματοποιείται με τροποποίηση του υφιστάμενου Καταστατικού.

Το ΤΕΑ ΙNTRUM Hellas είναι το 9ο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύεται στην τριετία 2018-2021 ενώ σίγουρα μέσα στους επόμενους μήνες θα τεθούν σε λειτουργία τουλάχιστον ακόμη 5 ΤΕΑ.

Μέχρι χθες,  η ελληνική αγορά επαγγελματικής ασφάλισης αριθμούσε 25 επαγγελματικά ταμεία με συνολικό ενεργητικό που προσέγγιζε τα 1,7 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ μόλις 0,99%. Το ποσοστό των ενεργών ασφαλισμένων σε ΤΕΑ επί του συνόλου των απασχολουμένων ανέρχεται στο 4,92%.

Πηγή: banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*