Πώς θα ασφαλίζεται ένα ηλεκτρικό όχημα αν δεν υπάρχουν προβλέψεις

Μία από τις παραμέτρους εύρυθμης λειτουργίας των ηλεκτρικών οχημάτων είναι οι σταθμοί φόρτισης, καθώς και των ασφαλιστικών για την κάλυψη της αγοράς στην Ελλάδα.

της Ελενας Ερμείδου

Πρόκειται, όπως έχει γράψει το IW σε προγενέστερα δημοσιεύματα για μία αγορά με πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους, (μπαταρίες, ανταλλακτικά κ.α.) αν την συγκρίνουμε με την συμβατική αγορά αυτοκινήτων. Οι ασφαλιστικές, σχεδιάζοντας την τοποθέτηση τους σε προϊόντα πράσινης ανάπτυξης και σε βιομηχανικές μονάδες που προωθούν την κλιματική ουδετερότητα, μετρούν κινδύνους για να γράψουν ασφάλιστρα, αλλά και για να διαχειρισούν κατηγορίες κεφαλαίων που επενδύουν σε δείκτες ESG.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μόλις χτες ερμήνευσε σε εγκύκλιο του το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων τονίζοντας ότι η ανάπτυξη δικτύων φόρτισης σε όλη τη χώρα αποτελεί βασικό άξονα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καθιέρωση των «πράσινων» μετακινήσεων, ώστε να καταστούν οι πόλεις μας κλιματικά ουδέτερες.

Aποσαφηνίζονται οι όροι και καθορίζονται κοινές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δήμοι στην εκπόνηση των Σχεδίων και την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

H κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά στη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και κατάλληλων συσκευών που επιτρέπουν φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος σε:

 • Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης
 • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενες ,σε πολεοδομικά κέντρα των Δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές
 • Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο
 • Τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών/αστικών συγκοινωνιών
 • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων
 • Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας
 • Καθορισμένες πιάτσες ταξί
 • Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ
 • Δημοτικές εγκαταστάσεις πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Επίσης αποσαφηνίζονται:

 • Ο συσχετισμός των ΣΦΗΟ με όλα τα στάδια του χωρικού σχεδιασμού
 • Η δυνατότητα δημιουργίας ευρύτερου Φορέα Εκπόνησης ΣΦΗΟ, ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές
 • Ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης των φορτιστών
 • Οι διαδικασίες συνεργασίας του Δήμου με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)
 • Ο τρόπος συλλογής, καταγραφής των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και απεικόνισης του στα ψηφιακά αρχεία στο στάδιο της Ανάλυσης
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων – δημιουργίας χαρτών των ΣΦΗΟ
 • Ο τρόπος ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για τμηματική υλοποίηση των ΣΦΗΟ εντός 3ετίας, καθώς και εντός 5ετίας
 • Τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δικτύου ενέργειας και οι τεχνικές προδιαγραφές για την  επιλογή των σημείων χωροθέτησης και τοποθέτησης των φορτιστών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προωθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης των ΣΦΗΟ ως τις 30.06.2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*