Αγροτικές Ασφαλίσεις: Η συνεισφορά της ΕΑΕΕ στις διαβουλεύσεις για την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ

*από την ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ

“Το σύστημα των αγροτικών ασφαλίσεων είναι επιβαρυμένο στη χώρας μας. Κεντρικό ρόλο έχει ο ΕΛΓΑ (υποχρεωτική ασφάλιση) που αποτελεί κρατικό οργανισμό και έναν μικρότερο περιορισμένο ρόλο οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν συμπληρωματικά στον συγκεκριμένο κλάδο, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες
λόγω των γνωστών προβλημάτων αντεπιλογής, ηθικού κινδύνου, και υψηλών διαχειριστικών δαπανών.

Στις αρχές του προηγούμενου έτους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέλοντας να βελτιώσει τη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος, σύστησε ομάδα εργασίας με θέμα τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων. Έργο της ομάδας ήταν η υποβολή γνωμοδοτικού χαρακτήρα δεδομένων και προτάσεων προς τον Υπουργό και τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μέσα από τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ με σκοπό την αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση του ρόλου του ΕΛΓΑ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Στην ομάδα του Υπουργείου συμμετέχει η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Μ. Αντωνάκη, καθώς και στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. Ο πρώτος κύκλος εργασιών της ομάδας που ολοκληρώθηκε εντός τεσσάρων μηνών, κατέληξε στη σύνταξη πορίσματος για τα θέματα που επεξεργάστηκε η ομάδα και για τις προτεινόμενες λύσεις προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.

Προκειμένου να συνδράμει το έργο του Υπουργείου, η ΕΑΕΕ σύστησε ad hoc ομάδα εργασίας για να μελετήσει το υπάρχον σύστημα γεωργικών ασφαλίσεων και το ρόλο που θα μπορούσε να αναλάβει η ασφαλιστική αγορά για να αποφορτίσει τον ΕΛΓΑ και να στηρίξει τη λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποίησε εσωτερικές συναντήσεις και συγκέντρωσε υλικό τόσο για την τρέχουσα παθογόνα κατάσταση και τα προβλήματα του ΕΛΓΑ, όσο και για τη λειτουργία αγροτικών συστημάτων ασφαλίσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικά ως προς το ζήτημα αυτό, η ΕΑΕΕ πρότεινε προς εξέταση τη λειτουργία του Ισπανικού ασφαλιστικού συστήματος, στο οποίο τον κύριο λόγο έχει ένας κρατικός ασφαλιστικός οργανισμός και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν, συμμετέχουν μέσω της λειτουργίας ενός pool (Agroseguro). Για την καλύτερη ενημέρωση των κανόνων που το διέπουν, η ΕΑΕΕ επικοινώνησε μέσω της ισπανικής ένωσης ασφαλιστικών εταιριών (Unespa) με την Agroseguro, προχώρησε στη σύνταξη ερωτηματολογίου, και έλαβε απαντήσεις αναφορικά με την λειτουργία του. Ήδη επίκειται και νέα επικοινωνία (μέσω video conference) και σε συνεργασία με την ομάδα του Υπουργείου προετοιμάζεται το σχετικό υλικό.

Η ΕΑΕΕ – εφόσον αποτελεί επιθυμία των ασφαλιστικών εταιριών μελών της – ενδιαφέρεται να ενισχύσει την παρουσία της ιδιωτικής ασφάλισης στο τρέχον υποχρεωτικό σύστημα αγροτικών ασφαλίσεων, και έχει αναπτύξει τη συνεργασία της με τους αρμόδιους φορείς. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται η συνέχιση των εργασιών με τον δεύτερο κύκλο που αφορά στην υιοθέτηση και υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων του πορίσματος.

Στο μεταξύ το Υπουργείο προχώρησε τον Αύγουστο σε τροποποίηση του Ν. 3877/2010 και επανέφερε ως ανώτατο όριο καταβολής αποζημιώσεων ανά δικαιούχο και ανά έτος το ποσό των 70.000€, το οποίο διπλασιάζεται για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε 2 περιόδους εντός του ίδιου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή)”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*