Στα 130 δισ. οι επενδύσεις των ελληνικών ασφαλιστικών, αν…

Της Ελενας Ερμείδου

Πολλαπλά θα ήταν τα οφέλη για τους Ελληνες πολίτες και σε πολλούς τομείς, αν η Πολιτεία συμμετείχε σε μία συγκροτημένη προσέγγιση όσον αφορά στην αναπτυξιακή δυναμική της ιδιωτικής ασφάλισης. O κλάδος έχει προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας με έμφαση στο χώρο των συντάξεων προκειμένου να διασωθεί η μακροβιότητα και βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος συντάξεων καθώς επίσης και σε θέματα περιουσίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών όπως είναι οι πλημμύρες και οι σεισμοί

Η Πολιτεία, παρά ταύτα επί σειρά ετών απέχει και όπως δείχνει θα συνεχίσει να απέχει από μία συγκροτημένη προσέγγιση που θα συνεπάγονταν πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Ολες οι αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται για παράδειγμα στο θέμα των καταστροφών εξαιρούν την ιδιωτική ασφάλιση, παρατείνοντας το πρόβλημα.

Η διείσδυση του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή, ο κλάδος συμμετέχει μόνο στο 2,2% περίπου στο ΑΕΠ εν συγκρίσει με τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο που είναι 7,46%. Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα αντιστοιχούν σε 377 ευρώ με την Ελλάδα να καταλαμβάνει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, όταν ο μέσος όρος για το σύνολο των ευρωπαϊκών αγορών είναι 5,7 φορές μεγαλύτερη (2.170ευρώ/ άτομο).

Το οξύμωρο είναι ότι παρά την πολύ χαμηλή διείσδυση, ο εγχώριος ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί το σημαντικότερο θεσμικό επενδυτή της χώρας.

Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν επενδύσεις υψηλής στάθμης της τάξης των 16,9 δισ. (7,5% του ΑΕΠ) σε σύνολο στοιχείων ενεργητικού 19,1 δισ. Εάν η Ελλάδα βρισκόταν στο μέσο ευρωπαϊκό όρο των επενδύσεων του ασφαλιστικού κλάδου (5,8% του ΑΕΠ), οι επενδύσεις των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων θα ανερχόντουσαν στο ποσό των130 δισ. ευρώ.

Πρόσφατα ο Αλλέξανδρος Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στο ζήτημα των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι ασφαλιστικές και στα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει η Πολιτεία για την διευκόλυνση των επενδύσεων ωστόσο το θέμα αυτό παραμένει στα συρτάρια των υπουργείων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*