Αναμονή για Εθνική Ασφαλιστική: Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση από την ΕΤΕ

Με μια λιτή ανακοίνωση παίρνει θέση η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας σχετικά με το μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής και την φερόμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας με το CVC. Όπως αναφέρει ακόμα τα αρμόδια όργανα της τράπεζας δεν έχουν λάβει σχετική απόφαση.

“Σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν στην ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Εθνική Τράπεζα («η Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας”

αναμονή, λοιπόν, για τις οριστικές αποφάσεις…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*