Ισχυρές επιδόσεις για την NN Group, παρά τις προκλήσεις του 2020

Ισχυρές επιδόσεις σε ένα αβέβαιο και εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον πέτυχε το 2020 η NN Group.

Σύφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε:

-Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικό αποτέλεσμα 963 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2020 έναντι 881 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Oλόκληρο το 2020 το ποσό ανήλθε στο 1,89 δις περίπου, σημειώνοντας αύξηση 5,3% έναντι του 2019.

-Η παραγωγή κεφαλαίου κίνησης ανήλθε σε 450 εκατομμύρια ευρώ έναντι 653 εκατομμυρίων ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2019, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τον αρνητικό αντίκτυπο των χαμηλότερων επιτοκίων. Ολόκληρο το 2020 το ποσό αυτό ανήλθε στα 993 εκατ. Ευρώ

-Ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος της Covid-19 στο λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε περιορισμένος και ανήλθε στα 53 εκατομμύρια ευρώ ολόκληρο το 2020.

-Η ΝΝ Group είχε καθαρό αποτέλεσμα 1.3 δισ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2020, από 844 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Για ολόκληρο το 2020 το ποσό ανέρχεται στα 1,9 δισ. ευρώ έναντι 1,96 δισ. Ευρώ το 2019

-Ο όμιλος πέτυχε μείωση του κόστους κατά 23 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2020

Με την έναρξη της νέας στρατηγικής της  το περασμένο καλοκαίρι, η NN Group αναφέρει πως έχει χτίσει σταθερά θεμέλια για την επίτευξη τόσο των οικονομικών όσο και των μη χρηματοοικονομικών της στόχων.

Ο κ. David Knibbe, CEO του Ομίλου δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το 2020 παρουσιάσαμε μια ισχυρή οικονομική και εμπορική απόδοση, παρόλο που επρόκειτο για ένα σαφώς άνευ προηγουμένου έτος, που σημαδεύτηκε από την έξαρση της πανδημίας Covid ‐ 19 και από διάφορες άλλες οικονομικές, πολιτικές και κανονιστικές εξελίξεις. Αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και αναδιαμορφώνουν τις αγορές, τις βιομηχανίες και τις εταιρείες – κάτι που απαιτεί προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα από όλους μας. Κατά τον σχεδιασμό της νέας στρατηγικής μας το πρώτο εξάμηνο του έτους, λάβαμε υπόψη τις νέες αυτές συνθήκες, όσο το δυνατόν περισσότερο. Στόχος μας είναι να επιδιώξουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με βάση την πεποίθηση ότι
η έμφαση στην ευημερία των πελατών και των εργαζομένων του Ομίλου είναι ευεργετική».

Oλόκληρη η ανακοίνωση της NN Group:

NN Group Press Release 2H20 (3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*