Ανοικτό κάλεσμα προς ασφαλιστές

της Ελενας Ερμείδου

Ανοικτό κάλεσμα προς τους ασφαλιστές και όλη την ασφαλιστική αγορά απευθύνουν οι κ.κ. : Βαβυλουσάκης Βασίλης, Μουντάκης Βασίλης, Παπαδοπουλου Πόπη, Φραγκούλης Κωνσταντίνος, Κυριακόπουλος Γιάννης, Δημητρίου Κεράσσα και Αβραμίδης Γεώργιος. Πρόκειται για τα μέλη Από τα μέλη της προσωρινής Διοικουσας Επιτροπής της Ενωσης Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων (ΠΕΚΑΠ).

Η ιδές δημιουργίας της ΠΕΚΑΠ γεννήθηκε από τους Ενεργούς Ασφαλιστές, παρατηρώντας, παρατηρώντας τον γενικότερο προβληματισμό που υπάρχει ευρύτερα στην κοινωνία μας σχετικά με την λειτουργία του θεσμού της ασφάλισης. ” Χωρίς καμμία πρόθεση κανείς να υποκαταστήσει ή αντικαταστήσει κανέναν σε οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο ή φορέα αλλά αντίθετα προάγοντας και στηρίζοντας την συνεργασία (π.χ. μεταξύ καταναλωτών και Θεσμικών Οργάνων της Αγοράς Ασφάλισης)”.

Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και προς όφελος όλων καταναλωτικά ζητήματα που αφορούν σε ασφαλιστικά προϊόντα. Η Ενωση επίσης στοχεύει να συμβάλλει δυναμικά στην προστασία του θεσμού, (αγαθού), της Ιδιωτικής Ασφάλισης παρεμβαίνοντας όπου και όποτε χρειαστεί για την προστασία των καταναλωτών πράγμα που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Στο πλαίσιο αυτό η Ενωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων (ΠΕΚΑΠ) καλείς ασφαλιστές, την ασφαλιστική, αλλά και όλους τους επαγγελματικούς κλάδου και καταναλωτές να γίνουν μέλη ώστε να πλαισιωθεί αρτιότερα η προσπάθεια της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*