Η ώρα της αποζημίωσης

της Ελενας Ερμείδου

Η αποζημίωση εξαρτάται από το πώς λειτουργεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δηλώνουν στελέχη διακανονιστών ζημιών της αγοράς, απαντώντας σε ερώτηση του IW για το πώς καθορίζονται οι αποζημιώσεις. Οι όροι λειτουργίας και οι όροι που ενεργοποιούν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο τονίζουν είναι το κλειδί για τις αποζημιώσεις ζημιών.

Οι διακανονιστές ζημιών σε συνεργασία με τους μεσίτες ή πράκτορες τονίζουν είναι αυτοί που θα εκτιμήσουν το ύψος της αποζημίωσης ή και θα ασκήσουν πιέσεις προς τις ασφαλιστικές, οι οποίες μερικές προσπαθούν να ψαλιδίσουν τα ποσά των αποζημιώσεων, παρεθέτοντας επιχειρήματα που χρήζουν ενδελεχούς μελέτης πάνω στους όρους ενός συμβολαίου.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζουν ότι οι πράκτορες ή οι μεσίτες θα πρέπει να κινούνται με διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα συμβόλαια των πελατών τους, καθώς στην αγορά έχει συμβεί να παίρνουν έναν πελάτη από μία ασφαλιστική και να τον μεταφέρουν σε άλλη επειδή, αφού η δεύτερη ασφαλιστική εξαιρούσε καλύψεις που η πρώτη είχε στο συμβόλαιο και ήταν καλύψεις υψηλού ρίσκου, οι οποίες καλύψεις αν υπήρχε επέλευσης ζημιάς θα δημιουργούσαν προβλήματα.

Η επιλογή του διακανονιστή ζημιών ή τεχνικού συμβούλου τονίζουν θα πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια καθώς είναι αυτοί που εκπονούν τις προασφαλιστικές εκτιμήσεις, ώστε όταν επέλθει το ασφαλιστικό συμβάν να μην τεθεί θέμα υποασφάλισης ή υπερασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό οι διακανονιστές ζημιών θα πρέπει να έχουν στενή συνεργασία με μεσίτες, πράκτορες και όλους όσους έχουν συμμετοχή στον διακανονισμό της ζημιάς ακόμα και με δικηγόρους αν μία υπόθεση ακολουθήσει την δικαστική οδό, ή την υπόθεση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Στην αγορά εξηγούν υπάρχουν αρκετές εταιρείες διακανονιστών ζημιών, ωστόσο ο πελάτης ζητά την άμεση ενημέρωση για αυτό και η επιτυχία μίας εταιρείας η ταχύτητα προετοιμασίας φακέλου απαίτησης  που θα εκδώσει το φάκελο και η ακρίβεια για το ύψος της αποζημίωσης.

Έργα τέτοια δηλώνουν δεν να έχουν επιτυχή έκβαση απλών επιχειρηματιών όσο και αν θεωρούνται καλοί ‘διαπραγματευτές ‘, απαιτείται επισημαίνουν εμπειρία και να έχουν τα προσόντα του μηχανικού, οι οποίοι μεταξύ άλλων να μπορούν αξιόπιστα να συντάξουν εκθέσεις και να διερευνούν τα αίτια.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*