Ν. Χαλκιόπουλος: Η Επαγγελματική ασφάλιση μπήκε στην ζωή μας για τα καλά

της Ελενας Ερμείδου
Σαφέστατα ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα πρέπει παράλληλα να κινούνται με συγκεκριμένους κανόνες και αρχές,  ενώ οτιδήποτε υπερβαίνει ττον έναν τομέα από τον άλλον, προκαλεί εμπόδια στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε ό,τι αφορά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας και σύνταξης είναι ένα από τα μηνύματα που βγήκε από το πάνελ «Επαγγελματικά Ταμεία Ασφάλισης και Συμπληρωματικές Παροχές Υγείας. Συμπράξεις 2ου & 3ου Πυλώνα Ασφάλισης. Ανάπτυξη θεσμού Επαγγελματικής Ασφάλισης» στο   δεύτερο συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Πρέπει να αποδεχτούμε τις λύσεις που έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη τόνισε μεταξύ ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου πρόεδρος  του ΕΕΑ συμπληρώνοντας ότι  θα πρέπει να πάμε σε ένα τραπέζι διαλόγου,  είτε αφορά την υγεία είτε την σύνταξη.  Περαιτέρω υπογράμμισε ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας να προχωρήσει ο δεύτερος πυλώνας και να μεγαλώσει ο τρίτος πυλώνας , ενώ είναι αναγκαίο να υπάρξουν τα επαγελματικά ταμεία, καθώς προσφέρουν λύσεις που η πολιτεία δεν μπορεί να προσφέρει. Είναι πεπεισμένος ότι με την σωστή φιλοσοφία μπορούμε να καλύψουμε τηνδιαφορά μας με τις Ευρωπαϊκές χώρες
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Βιοκλινικής μεταξύ άλλων επεσήμανε πως οι εξετάσεις έχουν δοθεί, οι κινήσεις που έχουν γίνει, παραθέτοντας το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πίστης και την συνεργασία της με Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠ.ΟΙΚ)  άρα δεν χρειάζεται ανέφερε να ανακαλύψουμε κάτι άλλο για να προχωρήσουμε. Συνέστησε στην διάρκεια της ομιλίας τους  ότι πρέπει να μεριμνάμε  τα ολοκληρωμένα σχήματα και τις συνεργασείς προκειμένου να μειώσουμε το κόστος και να αυξήσουμε την ποιότητα.
Ο Νίκος Χαλκιόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος, Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη τόνισε ότι η Επαγγελματική ασφάλιση μπήκε για τα καλά στην ζωή μας. Από την είσοδο της μονοο φέλη θα υπάρξουν για τους εργαζομένους. Κλείνοντας την ομιλία του και το πάνελ ευχήθηκε στο τρίτο συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου τέτοια εποχή να μιλούν όλοι όχι   για μικρά ταμεία αλλά για μεγάλα ταμεία προκειμένουν να μειωθούν τα κόστη και να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Ευχήθηκε επίσης από τις συμπράξεις να βγουν όλοι νικητές.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*