Ι. Βοτσαρίδης: Έτσι λειτουργεί το επαγγελματικά ταμείο της Interlife

Στο Panel ΙΙΙ: «Εξελίξεις, Συγκυρία και Αναπτυξιακές Προοπτικές του 2ου Ασφαλιστικού Πυλώνα» φιλοξενήθηκε μεταξύ εκλεκτών ομιλητών, στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Interlife A.A.E.Γ.Α.

Ο κ. Βοτσαρίδης ανέφερε ότι η ίδρυση του ταμείου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου θεσμού λειτουργίας της εταιρείας και σε αυτό συμμετέχουν εργαζόμενοι και διαμεσολαβητές.

Η εταιρεία καταβάλλει ποσοστό του μισθού των εργαζομένων και οι διαμεσολαβητές ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου.

«H ανταπόκριση ήταν γύρω στο 50%-60% μετά από πολλή ενημέρωση, γιατί στην Ελλάδα επικρατεί ανυπαρξία ασφαλιστικής συνείδησης», τόνισε ο κ. Βοτσαρίδης.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ν.Π.Ι.Δ. (TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του έτους 2019 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/ Τεύχος Β’ 2150/07.06.2019).

Το TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και στον έλεγχο αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*