Μεγάλοι κίνδυνοι: Με ποια σειρά θα τους δουλέψουν οι ασφαλιστές

Πολλά χρόνια οικονομικής προόδου απειλεί να ανατρέψει η μαινόμενη πανδημία. Οι οικονομικές ανισότητες αυξάνονται, οι κοινωνικές, επίσης , στον ‘αέρα’ και οι δράσεις για την προστασία του κλίματος ο Covid-19 και τα μέτρα που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις προκαλούν ‘τριγμούς και ρωγμές’ που δεν αποκαθίστανται.

της Ελενας Ερμείδου

Η πανδημία σχεδιάζει το νέο παγκόσμιο τοπίο κινδύνων 2021.

Αύξηση των οικονομικών και κοινωνικών κινδύνων διαβλέπει σε έρευνα ανάλυσης κινδύνων, η Zurich Insurance. Σύννεφα περιβάλλουν την πολυδιαφημιζόμενη διασυνδεσιμότητα, ενώ πολύ σοβαρές είναι ο αντίκτυπος των κινδύνων αυτών προς τα

Η «Παγκόσμια Έκθεση Κινδύνων 2021» περιλαμβάνει μια ανάλυση των αυξανόμενων κοινωνικών, οικονομικών και βιομηχανικών τμημάτων στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, τις διασυνδέσεις τους και τις επιπτώσεις τους στην ικανότητα της κοινωνίας να επιλύει σημαντικούς παγκόσμιους κινδύνους.

Δεν μπορούν μέχρι στιγμής να υπολογιστούν οι συνέπειες απώλειας θέσεων εργασίας, η διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος,  που έχει προκληθεί από την πανδημία, η διατάραξη του κοινωνικού ιστού, οι αλληλεπιδράσεις, και οι βίαιες μετατοπίσεις που συμβαίνουν σε όλες τις αγορές, παγκοσμίως .

Σύμφωνα με την έρευνα της Zurich Insurance για τα μεγάλα γεγονότα του 2020 και τις συνέπειες  από τον COVID-19 , που πυροδότησαν «κοινωνικές αναταραχές, πολιτικό κατακερματισμό και γεωπολιτικές εντάσεις»,  οι κυβερνήσεις έχουν κληθεί  και ήδη διαμορφώνουν πολιτικές προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πανδημίας, να διαμορφώσουν πολιτικές που ανταποκρίνονται στους μεγάλους κινδύνους του 2021

Απειλές για παρακολούθηση την επόμενη δεκαετία

Η παγκόσμια έρευνα κινδύνων αξιολογεί επίσης τους κινδύνους ανάλογα με το πότε θα αποτελέσουν κρίσιμη απειλή για τον κόσμο. Σύμφωνα με τις απαντήσεις: Οι βραχυπρόθεσμες απειλές (0-2 ετών) δείχνουν ανησυχία με τον άμεσο αντίκτυπο της κρίσης στις ανθρώπινες ζωές και τα προς το ζην – μεταξύ αυτών είναι οι μολυσματικές ασθένειες, οι κρίσεις  που προκαλούνται στην διαβίωση των ανθρώπων, η ψηφιακή ανισότητα και η απογοήτευση που επικρατεί στους νέους.

 

Μεσοπρόθεσμα (3-5 χρόνια), οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο κόσμος θα απειληθεί από οικονομικούς και τεχνολογικούς κινδύνους που ενδέχεται να χρειαστούν μερικά χρόνια για να αποσαφηνιστούν. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι από τις φούσκες που θα δημιουργηθούν σε περιουσιακά στοιχεία, κίνδυνοι από σοβαρές κρίσεις σε ΙΤ υποδομές, κίνδυνοι από την αστάθεια των τιμών καθώς και κρίσεις χρέους.

Σε βάθος 5 – 10 ετών οι ερωτηθέντες βλέπουν να απειλούν την ανθρωπότητα οι κίνδυνοι από τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι κίνδυνοι κατάρρευσης  κρατών, η απώλεια βιοποικιλότητας, οι  αντίξοες τεχνολογικές εξελίξεις .

Υπό αυτά τα δεδομένα οι ασφαλιστές και οι διαχειριστές κινδύνων θα πρέπει να είναι επί ποδός σχεδιάζοντας το επόμενο τους βήμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*