Επικουρικό Κεφάλαιο: Ποια ακίνητα υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών βγάζει στο «σφυρί»

Για τις 5 Φεβρουαρίου έχει οριστεί ο πλειοδοτικός διαγωνισμός ακινήτων υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Αναλυτικά ποια είναι και ποια είναι η τιμή εκκίνησης:

Σύμφωνα με τον Ν.4364/2016, την υπ’ αρ. 232/19-05-2017 Απόφαση της ΕΠΑΘ της Τ.τ.Ε. και τις διατάξεις των υπ’ αρ. Κ3-9801/30-10-2006, 15516/17-03-2010, 15515/17-03-2010, Κ3-2347/0503-2007, Κ3-6667/19-07-2002 και Κ3-2906/21-03-2007 εγγράφων της εκάστοτε εποπτικής αρχής, οι εκπροσωπούμενες από τους ασφαλιστικούς εκκαθαριστές, υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες με τις επωνυμίες:

– «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΕΓΑ»
– «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ AΕEΓΑ»
– «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ AΕEΓΑ»
– «ΕΓΝΑΤΙΑ AΑΕ»
– «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
– «LE MONDE AAE»

στις οποίες ανήκει η κυριότητα των παρακάτω ακινήτων και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» στο οποίο ανήκει το δικαίωμα διοίκησης και διάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση των εξής ακινήτων:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της άνω ημερομηνίας μέχρι τις 11:00 π.μ. στην είσοδο του Επικουρικού Κεφαλαίου στη διεύθυνση Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου. Η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων θα ξεκινήσει στις 12:00 μ. της ίδιας ημέρας στο ξενοδοχείο COCO-MAT ATHENS BC, στη διεύθυνση Φαλήρου 5, στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τους Όρους Πώλησης του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, www.epikef.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2108114355, 2103327463 και στα email: gr_info_reo@pwc.com και ms@epikef.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*