Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις

της Ελενας Ερμείδου

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Ελλάδα και οι τομείς των επιχειρήσεων. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις  στην Ελλάδα το 2021 είναι ο κίνδυνος της πανδημίας και ο περιορισμός των κινησεων. Ωστόσο ο κίνδυνος της πανδημίας και των περιορισμών κίνησης στο σύνολο μελέτης που δημοσίευσε η Allianz βρίσκεται στην δεύτερη θέση, τρίτη θέση. Να σημειωθεί ότι πέρυσι ο κίνδυνος της πανδημίας για τις επιχειρήσεις κατείχει την 17η θέση. 

Ο πρώτος μεγαλύτερος κίνδυνος με τάσεις ανόδου που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι οι επιπτώσεις των περιορισμών κυκλοφορίας από την πανδημία, οι επιπτώσεις που φέρει ο κίνδυνος αυτός στην υγεία και σε θέματα εργασίας σύμφωνα με την Allianz Global Corporate Specialty.

Ακολουθούν:

1. Η διακοπή επιχειρησιακών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής της εφοδιαστική αλυσίδας

2. Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο, όπως για παράδειγμα το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η πτώση των συστημάτων πληροφορικής, οι παραβιάσεις δεδομένων, τα  πρόστιμα και οι κυρώσεις.

3. Τα συμβάντα των φυσικών καταστροφών όπως είναι οι καταιγίδες, οι πλημμύρες και οι σεισμοί.

4. Οι αλλαγές στη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις, οι εμπορικοί πόλεμοι και τιμολόγια, οι οικονομικές κυρώσεις, ο προστατευτισμός, το Brexit, η διάσπαση της ευρωζώνης.

5. Η κλιματική αλλαγή οι αυξημένες καιρικές εναλλαγές.

6. Οι μακροοικονομικές εξελίξεις, νομισματικές πολιτικές, προγράμματα λιτότητας, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων, ο αποπληθωρισμός, και πληθωρισμός.

7. Οι εξελίξεις στην αγορά, η στασιμότητα της αγοράς, η οικονομική αστάθεια και οι διακυμάνσεις της αγοράς.

8. Ο πολιτικός κίνδυνος και η βία, η πολιτική αστάθεια, η τρομοκρατία και οι αναταραχές

9. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι όπως είναι η ρύπανση στο περιβάλλον.

10. Η πανδημία μεγαλώνει τον ολοένα αυξανόμενο κατάλογο των μη φυσικών σεναρίων διακοπής επιχειρησιακής δραστηριότητας, με σενάρια όπως τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο ή η διακοπή ρεύματος.

Να σημειωθεί ότι η πανδημία ως η μεγαλύτερη απειλή για τις επιχειρήσεις το 2021 εμφανίζεται στην πρώτη θέση για τις 4 παρακάτω χώρες της Ευρώπης: Την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ο κίνδυνος αυτός βρίσκεται στην δεύτερη, τρίτη θέση.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*